جنگ نَرم

دوره 4، شماره 8، تیر 1386، صفحه 1-7

عباسعلی منصوری


جنگ نَرم

دوره 4، شماره 9، شهریور 1386، صفحه 1-7

عباسعلی منصوری


توانمندی‌های پهپاد درجنگ‌های آینده

دوره 7، شماره 18، آذر 1389، صفحه 5-17

حسین شکوهی؛ علی همت عندلیبی


بررسی شرایط تأمین جیره اضطراری در نزاجا

دوره 11، شماره 32، شهریور 1394، صفحه 5-24

ابراهیم عابدی؛ عباس زنوزی


تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر توسعه و توانمندی منابع انسانی دانشگاه‌های افسری آجا

دوره 10، شماره 30، اسفند 1393، صفحه 5-20

محسن مرادیان؛ علیرضا شعبانی فرد؛ فتح‌الله کلانتری


مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، آذر 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


تحلیلی بر دکترین نظامی-دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا در محیط ملی و بین‌الملل

دوره 12، شماره 36، شهریور 1395، صفحه 5-27

محمد باقر دانش آشتیانی؛ علی رستمی


دانش محوری،پیشنیاز تحول و توسعه

دوره 3، شماره 5، خرداد 1385، صفحه 5-24

غلامعلی امیری


آشنایی مختصر با عملیات ضد جنگ روانی

دوره 3، شماره 7، اسفند 1385، صفحه 5-13

جمشید فرقانی‌نیا؛ سیدمحسن کمالی


انقلاب در امور نظامی و کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 17، شهریور 1389، صفحه 5-26

ایرج بختیاری


بازدارندگی نوین در نظم و ساختار نوین نظام بین الملل (داده‌های نظری و یافته‌های تجربی)

دوره 12، شماره 38، اسفند 1395، صفحه 5-32

مهدی اسفندیاری؛ مظفر حسنوند؛ زیبا ایمان دار