آشنایی مختصر با عملیات ضد جنگ روانی

نویسندگان

چکیده

در مدارک آموزشی ارتشهای دنیا از جمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، عملیات روانی به دو گروه شامل:
1-               فعالیتهای روانی
2-                جنگهای روانی
تقسیم شده است، در این تقسیم‌بندی، فعالیتهای روانی به اقداماتی اطلاق گردیده که در جهت تأثیر مثبت روی افکار، باورها، عقاید و دیدگاههای نیروهای خودی طرح ریزی و اجرا شده و جنگ روانی اقداماتی را شامل می‌شود که جهت تأثیرگذاری منفی بر روی مؤلفه‌های مورد باور نیروهای دشمن، به مورد اجرا گذارده می‌شود، لیکن برای خنثی‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن هیچگونه برنامه‌ریزی‌ای پیش‌بینی و اجراء نمی‌شد، گرچه برای مقابله با تبلیغات دشمن، عملیات ضد تبلیغات، تعریف شده است، لیکن ضد تبلیغات به تنهایی قادر به مقابله با تمام ابعاد جنگهای روانی مهاجم نبوده و لذا ایجاد شاخه جدیدی به عنوان « عملیات ضد جنگ روانی » که قادر به مراقبت، ممانعت و در نهایت مقابله با جنگ روانی دشمن باشد، ضروری است.

عنوان مقاله [English]

Brief introduction to anti-war psychological operations

نویسندگان [English]

  • jAMSHID Forghaninia
  • Seyedmohsen Kamali