حفاظت از نیروها، مهم‌ترین چالش ناتو در افغانستان

نویسنده

چکیده

نگاهی گذرا به تجهیزات و ابزارهای به‌کار گرفته شده در عراق و افغانستان توسط نظامیان امریکا، انگلیس، آلمان و.. مبین این نکته است که مسئله حفاظت از نیروها به‌سرعت به چالشی مهم برای این کشورها تبدیل شده است به‌نحوی که امروزه هیچ قرارگاهی از ناتو در عراق و افغانستان بدون عنصر حفاظت از نیروها یا حداقل افسر حفاظت از نیروها تشکیل نمی‌شود.
حفاظت از نیروها مفهومی بسیار فراتر از کنترل و تامین تاسیسات، تجهیزات و یا تسهیلات در اختیار نیروهای ناتو داشته و در واقع به‌کارگیری سطح وسیعی از تجهیزات ویژه و تاکتیک‌های کاملا بررسی‌شده را طلب می‌نماید و به اقدامات عامل و غیرعامل نسبتا زیادی که در بهترین حالت قادر به ممانعت از حملات و انفجارات و یا حداقل کاهش اثرات آن‌ها باشد؛ وابسته است. نیروهای ناتو در افغانستان آموخته‌اند که حفاظت از نیروها بستگی کاملی به ظرفیت و توانمندی آنهادر کسب اعتماد مردم افغانستان و رهبران محلی دارد. این نکته در نهایت منجر به تقویت رویکرد بهره برداری از نیروهای میانجی گر مانند ارتش و پلیس افغانستان و مسئولین محلی شده است.

عنوان مقاله [English]

Force Protection, Main Challenge of NATO in Afghanistan

نویسنده [English]

  • Akbar Tavakol