اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

سیاست های اخلاقی نشریه علوم و فنون نظامی براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر(COPE) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

وظایف و مسئولیت های ناشر، سردبیر، دبیران علمی ، داوران، مولفان

وظایف و مسئولیت های ناشر

 1. این نشریه متعهد است تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با مقالات ارسال شده فقط براساس قضاوت های های تخصصی و حرفه ای بوده و از علایق شخصی به دور است.
 2. این نشریه متعهد به حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است.
 3. این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار می دهد.
 4. این نشریه در مواقع نیاز اصلاحات، توضیحات، و بازپس گیری های لازم را انجام خواهد داد.
 5. این نشریه در صورت اثبات هر سوء رفتار ، با آن برخورد خواهد کرد.

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیران علمی

 1. دبیران علمی این نشریه باید مقالات ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.
 2. سردبیر، دبیران علمی و داوران تصمیمات موردنظر در رابطه با انتشار یا عدم انتشار یک مقاله را اتخاذ می­کنند.
 3. دبیران علمی این نشریه باید اصل بینامی داوران را حفظ کنند.
 4. دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.
 5. دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.
 6. دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری های احتمالی را شناسایی کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری ها و عذرخواهی ها را ارائه دهند.
 7. دبیران علمی این نشریه باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای عقلانی متمرکز و محدود کنند .
 8. دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات مقالات را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده ی مسئول و داوران فاش کنند .
 9. مقالات منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .

وظایف و مسئولیت های داوران:

 1. داوران این نشریه میبایست با دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار مقالات ارسال شده همکاری کنند
 2. لازم است داوران دعوت شده به نشریه در محرمانه نگه داشتن مقالات ارسال شده تلاش کنند.
 3. داوران باید نظرات خود را به دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم ارائه دهند .
 4. داوران همتا ملزم به رعایت محرمانه نگه داشتن مقالات ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند.
 5. نظرات داوران در رابطه با مقالات ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.
 6. داوران نباید مقالاتی که در آن ها تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.

وظایف و مسئولیت های مؤلفان:

 1. مقالات نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله ی مروری، یا پایان نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 2. نویسنده ی مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک مطمئن شود.
 3. یکی دیگر از مسئولیت های مؤلفان، حصول اطمینان و کسب اجازه ی موسسه ایست که مقاله ارسال شده مربوط به آن است.
 4. یکی از شرایط ارسال مقاله اینست که مؤلفان اجازه ی ویرایش آنرا برای خوانایی بیشتر بدهد.
 5. از مؤلفان انتظار میرود تا حامی مالی را برای اجرای و آماده سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان کنند.
 6. فرم تعهد اخلاقی می بایست که توسط مولفان امضا شود.
 7. در نشریه های دسترسی آزاد، مؤلفان حق مالکیت مقاله ی خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله ی خود را نیز میدهند .
 8. همه ی مؤلفان یک مقاله میبایست بر سر اینکه نویسنده مسؤول فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال رونوشت بر عهده گیرد، توافق کنند.
 9. هنگامیکه مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، میبایست سریعا دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.
 10. از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب میشود، همه ی مؤلفان میبایست بدانند که مقالات ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار گیرد.
 11. همه ی مؤلفان میبایست فرآیند ارسال مقالات را در این نشریه مطالعه کنند.

 

***کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.***

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان

 1. سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی مقالات ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.
 2. داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد. تحریف نیز هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر میدهد.
 3. ارسال همزمان: هنگامی است که یک مقاله به دو نشریه ارسال میشود.
 4. ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ میدهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها میباشد.
 6. سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند.
 7. دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر میشود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است

برخورد با تخلفات احتمالی

 1. نشریه موظف است در صورت مشاهده تخلفات یا نشانه­ای از بروز تخلفات وارد عمل شود. این وظیفه شامل مقالات چاپ‌شده و چاپ‌نشده می­شود.
 2. نشریه نباید به سادگی مقالاتی را که مشکوک به داشتن تخلف هستند رد کند. او از نظر اخلاقی باید چنین مواردی را پیگیری کند.
 3. نشریه باید از روندنمای کوپ در هر جای ممکن پیروی کند.
 4. سردبیر باید در جستجوی پاسخی از موارد مشکوک به تخلف باشد. اگرپاسخ قانع‌کننده­ای نیافت باید از کارکنان، موسسه یا بعضی از افراد ذی‌صلاح خواهان رسیدگی شود.
 5. هیت تحریه مجله باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود رسیدگی درستی در مورد تخلف انجام شده است؛ اگر چنین چیزی صورت نپذیرد سردبیر باید تمام تلاش خود را در جهت یافتن راه حلی برای این مشکل به کار گیرد. این وظیفه­ای دشوار اما مهم است.

 

 سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی:

درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

 

***درخصوص ریز مصادیق تخلفات پژوهشی لطفا به لینک زیر مراجعه شود.

لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری