فصلنامه های علمی علوم و فنون نظامی در شبکه اجتماعی آکادمیا (Academia.edu)

به استحضار مخاطبین فرهیخته فصلنامه می‌رسانیم

صفحه اجتماعی این فصلنامه در شبکه اجتماعی آکادمیا (Academia.edu) فعال شده است. از این پس کلیه مقالات منتشر شده در فصلنامه، در این شبکه نیز منتشر خواهد شد.