اهداف و چشم انداز

فصلنامه علوم و فنون نظامی (QJMST)، یک نشریه علمی است که هدف آن مطالعه و پژوهش در همه حوزه­های علمی و رشته­های دانشگاهی مرتبط با علوم نظامی از دو منظر نظری و تجربی است. محتوای مقالات این نشریه باید  قابلیت مرجعیت و استناد برای تصمیم­سازان، تصمیم­گیران، مدیران، فرماندهان و کلیه پژوهشگران نیروهای مسلح در حل مسائل نظری، عملیاتی، تاکتیکی، دفاعی و امنیتی را داشته باشد. از این­رو از پژوهش­هایی که در حوزه­های زیر انجام شوند، استقبال می­کنیم:

  • هنر جنگ و تاکتیک؛
  • فن آوری نظامی و تجزیه و تحلیل عملیاتی؛
  • استراتژی نظامی و دفاعی و سیاست بین­ المللی؛
  • آموزش نظامی؛
  • علوم انسانی و اجتماعی مرتبط با مسائل نظامی؛
  • مدیریت، فرماندهی و رهبری نظامی؛
  • بهداشت و درمان نظامی
  • تاریخ نظامی.