تحلیلی بر دکترین نظامی-دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا در محیط ملی و بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتراى علوم استراتژیک، مدیریت دفاعى دانشگاه عالى دفاع ملى

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

دکترین نظامی دفاعی مجموعه‌ی از اصول اساسی، قواعد، نظریه‌ها، اندیشه‌ها، زیربنای فکری و اصول بنیادی مورد قبول و حمایت ملی است که توسط رهبران نظامی ـ سیاسی کشور و با توجه به دکترین امنیت ملی، اندیشه نظامی حاکم بیان می‌شود. دکترین‌های نظامی بالاترین و کلان‌ترین قواعدی هستند که در ساختار نظامی یک کشور تعریف می‌شوند. محقق با تاکید بر دکترین نظامی- دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا تلاش دارد. نقش مؤلفه نظامی-دفاعی در محیط ملی و بین‌المللی را بررسی نماید و به این سئوال پاسخ که از منظر مقام معظم فرماندهی کل قوا اهداف و کارکرد دکترین نظامی-دفاعی ایشان در سطح ملی و بین‌المللی چیست؟ بر همین اساس مجموعه بیانات و مکتوبات از سال 1368 تا 1395، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است و به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی و از نظر نوع به صورت کیفی در دسته پژوهش‌های نظری -کاربردی قراردارد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اقتدار نیروهای مسلح و خودکفایی صنعت دفاعی و قدرت کم‌نظیر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ناشی از دکترین و اندیشه ناب و بلند دفاعی فرماندهی کل قوا است که ریشه در آموزه‌های بلند دینی، عقلانیت متکی به اجتهاد، درک عمیق و آگاهی وسیع و تجربه گران‌سنگ مدیریتی دارد. مهم‌ترین شاخصه مؤلفه نظامی - دفاعی در دکترین مقام معظم فرماندهی کل قوا، اقتدار و بازدارندگی قدرت نظامی نیروهای مسلح است که باید توام با بصیرت دینی باشد و بتواند در مقابله با نظام سلطله جهانی ایستادگی و از حقوق کشورهای مسلمان و مظلومین دفاع نماید و آگاهی‌بخش و الهام‌بخش به ملت‌های جهان اسلام باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the military-defense doctrine of the Supreme Leader in the national and international environment

نویسندگان [English]

 • mohamad bagher danesh ashtyani 1
 • ALI ROSTAMI 2
1 PhD strategic defense of the National Defense University
چکیده [English]

The military-defense doctrine is a set of fundamental principles, rules, theories, thoughts nationally accepted and supported and stated by the military-political leaders based on the national security doctrine and military thoughts. Military doctrines are the highest and grandest rules defined in the military structure of a state. This research seeks to investigate the role of military-defense component in the national and international environment and answer this question: “What are the objectives and functions of the military-defense doctrine stated by His Eminence, the Supreme Commander of the Armed Forces?” Therefore, the statements and writings by His Eminence during the period of 1987 to 2016 have been considered as the statistical population and analyzed in the content analysis method. It is a theoretical-applied research conducted in the descriptive-analytical method. The results of the research show that the power of the armed forces and the self-sufficiency in the defense industries as well as the unique deterrence power of the Islamic Republic of Iran are all originated from the valuable defense doctrine and thoughts of His Eminence, the Supreme Commander of the Armed Forces, which in turn, is rooted in the religious teachings, Ejtihad-based rationality, deep understanding, expansive knowledge and invaluable managerial experience. The main feature of the military-defense component in the doctrine of His Eminence, the Supreme Commander of the Armed Forces is the deterrent power of the military power of the Armed Forces which as to come along with religious intuition and can defend the oppressed Muslim Countries against the Global hegemonic system and enlighten and inspire the national of the Muslim World.

کلیدواژه‌ها [English]

 • دکترین‌ نظامی
 • فرماندهی معظم کل قوا
 • محیط ملی
 • بین المللی
 • منابع

  • قرآن کریم سوره انفال.
  • دانش آشتیانی، محمدباقر، (1395)، جزوه درسی تشریح دکترین نظامی درمقطع دکتری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
  • جعفری، متقی، قربانی، (1395) تبیین اندیشه دفاعی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
  • شهلائی ناصر و همکاران (1388)؛ نظریه‌های راهبردی، تهران، انتشارات دافوس.
  • تهامی، سید مجتبی، (1390) امنیت ملی دکترین سیاستهای دفاعی امنیتی، تهران، انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • سیف‌زاده، حسین؛ (1381)«اصول روابط بین الملل (الف و ب)»، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
  • چگینی، حسن (1374) طرحریزی استراتژیک نظامی و برنامه‌ریزی دفاعی تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ دوم،.
  • قوام، عبدالعلی، (1384)، روابط بین‌الملل؛ نظریه‌ها و رویکردها، ، تهران، انتشارات سمت.
  • مقام معظم رهبری، (1386)، نکته‌های ناب، ج 3، تهران، دفتر نشر معارف.
  • بیانات رهبری در اجتماع بزرگ نیروی مقاومت بسیج مردمی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج:05/9/1376
  • احمد حسینیا (1373) جنگ ازدیدگاه قرآن وسنت، تهران، انتشارات، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، ج.ا.ا
  • برژنسکی، زبیگنیو، (1383)، انتخاب: رهبری جهانی یا سلطه بر جهان، ترجمه لطف‌الله میثمی، تهران، نشر صمدیه.
  • رستمی، محمود (1378) فرهنگ واژه‌های نظامی تهران، انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول
  • بیانات رهبری در 05/6/1380،21/11/1377،29/1/1395،1/11/1389،1/11/1392،24/7/1370. روزنامه کیهان،  www.kayhannews.ir).
  • پایگاه اطلاع رسانی، دفتر حفظ و نشر، آثار مقام معظم رهبری khamenei.ir).