بررسی شرایط تأمین جیره اضطراری در نزاجا

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تغذیه صحیح و هدفمند آماد یکی از جنبه‌هاى مهم سلامت است که بر عملکرد جسمی و روحی افراد تأثیر بسیار زیادی دارد و این موضوع به ویژه در مورد نیروهای نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در واقع می‌توان چنین عنوان کرد که بعد از مهمات و تسلیحات نظامی، یکی از مهم‌ترین نیازها در مأموریت‌های نظامی داشتن جیره‌های غذایی مناسب می‌باشد. توزیع جیره غذایی به‌خصوص در شرایط خاص (بحران، اضطرار، جنگ و پدافند غیرعامل) موجب تداوم مأموریت کارکنان و ایجاد امنیت تغذیه می‌شود. این مقاله به بررسی شرایط تأمین جیره‌ اضطراری در نزاجا می‌پردازد که با روش توصیفی- تحلیلی از طریق پرسش‌نامه و بررسی میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای انجام گردیده و جامعه آماری پژوهش حاضر نفرات درگیر در یگان‌های مسئول تهیه جیره‌ها که طبق اطلاعات به‌دست‌آمده 40 نفر می‌باشند انجام گردید. نتایج حاصله از این تحقیق مبین این مسئله است که ایجاد استانداردهای تغذیه و بسته‌بندی مناسب و همچنین رعایت اصول آمادی و خود کافی بودن بسته‌های غذایی در تهیه جیره‌ اضطراری به یگان‌های عملیاتی نزاجا ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the conditions of supply of emergency rations in Nezaja

نویسندگان [English]

 • Ibrahim Abedi
 • Abas Zenozi
چکیده [English]

Proper and targeted nutrition is one of the important aspects of health which affects dramatically the physical and moral health of individuals, being especially important for military forces. In fact, it can be said that next to ammunition and weapons, one of the most important requirements in military missions is having proper food diets.Distribution of food rations, especially in certain circumstances (crisis, emergency, war and passive defense) helps military staff to continue their mission and develops nutrition security. This article examines the conditions of supplying emergency rations in Iran’s Army Ground Force (Nezaja). The analytical method and library studies were conducted through a questionnaire and field research. The population of the study included 40 personnel involved in units responsible for providing food rations. The results of the study indicate that the developing food standards and suitable packing and also observing principles of logistics and self-sufficiency of food parcels in the preparation of emergency rations to the Army operational units, are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • emergency food rations. Crisis
 • Nutrition
 • Logistics
 • منابع

  • حاج محمدی، بهنام (1394)، افزایش ماندگاری جیره، سازمان تحقیقات صنعتی نزاجا
  • خلیلی شورینی، سیاوش (1391) روش تحقیق آمیخته، چاپ دوم، تهران، انتشارات یادواره کتاب؛
  • دودانگه، محمود و دیگران(1391) لجستیک و کارکردهای آن، تهران، دانشگاه امام حسین (ع)
  • رشیدی، سامان (1392) جیره جنگی و بقاء، تهران، سازمان تحقیقات صنعتی نزاجا
  • روشنی، رضا (1393) مدیریت لجستیک، تهران، دانشگاه فرماندهی و ستاد (دافوس) آجا
  • زهرایی، سپهر (1393) مدیریت اطلاعات لجستیک، دانشگاه فرماندهی و ستاد (دافوس) آجا
  • شهرام، میرزمانی و دیگران(1392) جیره­های غذایی عملیاتی، تهران، نشر، اندیشمند
  • فرج‌زاده داود و دیگران(1387) بررسی و آگاهی فرماندهان در مورد تغذیه، مجله طب رزمی، شماره 10، 47
  • فریدی، افشین (1394) افزایش ماندگاری جیره، سازمان تحقیقات صنعتی نزاجا
  • محمدرضا نقی‌ئی(1381) تغذیه در فعالیت‌های نظامی، تهران انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)
  • میرزمانی، شهرام و دیگران(1392) جیره­های غذایی عملیاتی، تهران، اندیشمند
  • نجفی­پور، فرشاد (1386) تغذیه و ایمنی در نبرد، تهران، جهاد دانشگاهی
  • هیئت تدوین و تجدید نظر دانشکده آماد (1385) روش تدارکات در ارتش، مدیریت آموزش مرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی
   • Butterfield G E (1999). Nutrient requirements at high altitude. Clin Sports Med18, 607-621Lipton.
   • SJ Montain, AJ Young. (2003). Diet and physical performance. Appetite.
   • Tharion WJ, Lieberman HR, Montain SJ, Young AJ, Baker-Fulco CJ, Delany JP,2005, Hoyt RW. Energy requirements of military personnel. Appetit,
   • Yigit, A. Sahan, Y. & Korukluoglu, M. 2001, Antimicrobial substances found in olive leaves and olive. Pp.
   • Nutrition science and food standards for military operaions2010,TR-HFM-154,march.