دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، شهریور 1401، صفحه 5-243 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب کشور

صفحه 5-30

10.22034/qjmst.2022.528571.1523

علی اکبر پیوسته؛ محمد بخت آزمای؛ اسماعیل عمران زاده؛ باقر رستمی


نقش دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران

صفحه 83-102

10.22034/qjmst.2022.534853.1568

عباس جعفری‌نیا؛ ذکریا کاظم پور؛ فرزاد محمدی؛ عبدالرضا خسروی مقدم