مطالعه تطبیقی سرفصل‌های آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی ارتش خلق چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به تطبیق سرفصل­‌های آموزشی دافوس آجا و دافوس زمینی ارتش چین  می­‌پردازد. سرفصل دروس از ارکان اصلی هر نظام آموزشی است. بحث سرفصل‌های آموزشی در دافوس و روش آموزش و محتوا و متون آموزشی هر دانشگاه و یا دانشکده فرماندهی و ستاد مبتنی بر سیاست‌های آموزشی ارتش آن کشور تدوین می‌شود. بنابراین تطبیق سرفصل دروس آموزشی دافوس آجا و دافوس ارتش خلق چین از این جنبه دارای اهمیت است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از "مقایسه سرفصل‌های آموزشی دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران با سرفصل‌های آموزشی (دروس نظری، دروس عملی) دافوس ارتش خلق چین، چه مطلوبیت‌هایی ایجاد می­نماید؟" هدف اصلی تحقیق نیز ایجاد مطلوبیت برای سرفصل دروس آموزشی دافوس از طریق مقایسه سرفصل‌های آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی(دافوس) ارتش جمهوری اسلامی با سرفصل‌های آموزشی دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی ارتش خلق  چین و ارائه سرفصل‌های مناسب جهت دافوس آجا، روش پژوهش تطبیقی است. مطالعه تطبیقی یکی از روش‌های پژوهش است که در آن دو یا چند متغیر یا مورد در قیاس با یکدیگر بررسی می­‌شوند، با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک­‌ها و تفاوت­‌ها، بتوان به تفسیر­ها و احتمال تعمیم­‌های تازه دست‌یافت. در این تحقیق محقق ابتدا به تحلیل تطبیقی سرفصل دروس دافوس ارتش ج.ا.ا ایران با دافوس زمینی ارتش جمهوری خلق چین پرداخته و با توجه به سیاست‌های آموزشی دو ارتش، اقدام به پیشنهاد سرفصل دروس دافوس آجا نموده است، ازجمله مهم‌ترین این پیشنهاد‌ها نیز آموزش دروس مرتبط با طراحی یک عملیات مشترک با کشورهای دارای دیدگاه­‌های مشترک منطقه‌­ای با ج.ا.ا، توسط دافوس ارتش ج.ا.ا می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Educational Courses of DAFOS of AJA and People's Army of China Regarding Future Threats

نویسندگان [English]

 • Behzad Boronak 1
 • Ali Imani 2
1 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study compares the DAFOS educational courses of AJA and of the People's Army of China with a view to future threats. Course titles are one of the main pillars of any educational system. The discussion of advanced education in DAFOS differs from previous threats to countries that are relevant and already exist, and the method of education and content and the subject and higher education of each university or student of the commander and staff are different depending on That will change in the future. The main purpose of this research is to compare AJA Master of Defense Educational Management (DAFOS) with the educational title of Chinese military DAFOS according to the new threats and to provide a suitable presentation for Davos AJA. The research method is comparative, comparative study is a research method in which two or more variables are scrutinized in comparison with each other, with the aim of describing and explaining the similarities and differences due to new interpretations and the possibility of new corrections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative study
 • Educational Polices
 • AJA Command and Staff University
 • Collage of People's Army of China
 •  

  • ابوالحسنی محمد؛ میرزایی یاسی و حنیفه­زاده مرتضی. (1399). چالش‏های آموزش الکترونیکی در دوره کرونا. کنفرانس بین‏المللی جهش تولید و اثر آن بر اقتصاد ایران.
  • امام‌جمعه کاشان، طیبه و ملائی نژاد، اعظم. ( 1381). بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. 6(19): 72- 31.
  • امیر احمدیان، بهرام. (1395). ابتکار جاده ابریشم جدید چین (اهداف،موانع و چالش­ها). فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل. 9(36): 42- 9.
  • اوباما، باراک. (1399). یک سرزمین موعود. (ت: پوریا حسنی و همکاران). تهران. نشر مهراندیش.
  • آقازاده، احمد. (۱۳۷۹). آموزش‌وپرورش تطبیقی. تهران. انتشارات سمت.
  • باقی، محمدحسین. (1398). معمای چین. رقابت‌های ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا. مجموعه مقالات/گردآوری، تلخیص و ترجمه محمدحسین باقی. شورای سیاست‌گذاری مصطفی درویشی؛ بهراد مهرجو. ویراستار: سعید اردکان‏زاده یزدی. تهران. انتشارات امین­الضرب.
  • جلالی­فراهانی، غلامرضا. (1390). پدافند غیرعامل و تهدیدات آینده. تهران. انتشارات دانشگاه امام حسین.
  • خامنه­ای، سیدعلی. (1388). بیانات در مراسم مشترک نیروهای مسلح استان کردستان مورخ 23/02/1388.
  • سعیدی، عباس. (1395). گزارش تحصیلی آموزشی در دافوس ارتش چین تهران. دافوس آجا.
  • شاه بهرامی، نوشین و کاظم پور، اسماعیل. (1391). بررسی مقایسه­ای مدل­های برنامه درسی جهت ارائه مدل برنامه درسی نظام آموزشی ایران (با تأکید بر معلمان). همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره‏های آموزش پرورش.
  • شیدایی، محمدرضا. (1395). تاریخچه دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران. تهران. انتشارات دافوس.
  • طالبی، بهنام؛ سیدنظری، نیره. و سودی، حورا. (1396). ارائه مدل ادراکی سیاست‌گذاری در آموزش ‌و پرورش ایران. فصلنامه رهیافت. 27(65): 130- 113.
  • فرجاد، محمدعلی. (1371). آموزش‌وپرورش تطبیقی. تهران. انتشارات رشد.
  • فضلعلی­زاده، رضا و همکاران. (1391). بررسی تطبیقی نظام آموزش از راه دور کشورهای انگلستان، هند و ایران. مجله پژوهش در برنامه­ریزی درسی. 9(2): 5.
  • فنبی، جاناتان. (1398). آیا چین بر قرن بیست و یکم سیطره خواهد یافت(ت:شهریار خواجیان). تهران. نشر ققنوس.
  • کوی، لوتان. (۱۳۷۵). آموزش‌وپرورش تطبیقی. ترجمه محمد یمنی. تهران. انتشارات سمت. .
  • مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی). (1398). ابتکار کمربند و راه. کد موضوع. 250. شماره مسلسل: 16672.
  • مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (معاونت پژوهش­های سیاسی حقوقی). (1394). استراتژی نظامی جدید چین: ابعاد و پیامدهای منطقه­ای و جهان. کد موضوع:260. شماره مسلسل: 14322.
  • معدن­دار آرانی عباس. (1395). مطالعات تطبیقی در آموزش‌وپرورش،کاربست روش‌های جدید. فصلنامه خانواده و پژوهش. 27: 89- 69.
  • الوانی، سیدمهدی و شریف­زاده، فتاح. (1389). خط­مشی­گذاری عمومی. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی.
  • همت، حمید. (1394). گزارش تحصیلی آموزشی در دافوس ارتش چین تهران. دافوس آجا.

   

  • Comparative Higher Education: Knowledge the University, and Development (Contemporary Studies in Social and Policy Issues in Educatio) (1998). by Philip Altbach.  (Author).
  • Course documents. (1989). National Defence College of Canada. Kingson.
  • Development Studeis and Comparative Education Angela. (2000). little Comparative education, Volume 36, Num 3.
  • Engerer H. (2009). ‘Security Economics: Definition and Capacity”. Economics of Security Working Paper. No. 5.
  • Hantrais Linda. (2009). International Comparative Research, New York: Palgrave.
  • Macmillan Publishers limited. (2010). Definition of “National Security”.
   Maier Charles S. (1990). Peace and security for the 1990s. Unpublished Paper for the MacArthur Fellow ship Program. Social Science Research Council.

  سایت­ها:

  - http://www.china.org.cn/china
  - http://thebricspost.com

  - www.world bank.com

  - www.Gitashenasi.com

  - www.MSRT.ir