ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر تمرینات استقامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

چکیده

ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری یکی از موارد مهم در افزایش آمادگی رزمی آنان است؛ چراکه آنان همواره و به‌­طور مستمر در معرض محیط‌­های نامتعارف قرار دارند و ضروری است که از توان فیزیکی بالایی برخوردار باشند. ازاین‌رو، این پژوهش درصدد تبیین چگونگی ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر تمرینات استقامتی است. در این راستا خلبانان شکاری نهاجا، اسناد، مدارک، کتب و مقالات مربوطه، موردمطالعه قرار گرفتند و جامعۀ آماری این پژوهش خلبانان شکاری نهاجا که سابقه خدمتی بیش از 15 سال دارند به تعداد 174 نفر در نظر گرفته شدند. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، پس از انجام مصاحبه، نظرات صاحب‌نظران دسته‌بندی‌شده و سپس با تقسیم‌بندی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع موردمطالعه و اسناد و مدارک شرایط موجود در مورد هدف به‌صورت کیفی تجزیه‌وتحلیل شده؛ و بعد سؤالات پرسش­نامه تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی گردیده و در انتها جهت نشان دادن هم‌پوشانی داده‌های حاصل از مصاحبه، منابع و پرسش­نامه تحلیل نهایی انجام‌شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌­و­تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، بیان­گر آن است که با سطح اطمینان بالا می­‌توان گفت که تمرینات استقامتی با تقویت مؤلفه‌های قلبی- عروقی، تعادل، توان، هماهنگی، ترکیب بدن، انعطاف‌پذیری و همچنین با افزایش استقامت عضلانی و توان عضلات اسکلتی عضلات بدن نظیر عضلات گردن، شکم، پاها و کمر که در افزایش تحمل نیروهای گرانش زمین بسیار ضروری هستند؛ سبب افزایش آمادگی جسمانی خلبانان شکاری می­‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the physical fitness of the fighter pilots of the Islamic Republic of Iran Air Force by relying on endurance training

نویسنده [English]

 • Gholam Reza Jadidi
Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Improving the physical fitness of fighter pilots is one of the important factors in increasing their combat readiness; because they are constantly exposed to unconventional environments and it is essential that they have high physical strength. Therefore, this research seeks to explain how to improve the physical fitness of fighter pilots of the Islamic Republic of Iran Air Force by relying on endurance training. In this regard, IRIAF fighter pilots, documents, documents, books and related articles were studied and the statistical population of this study is fighter pilots of IRIAF who have more than 15 years of service, so that population will be 174 persons. This research used of descriptive-analysis method. The Research used mix method approach by using both qualitative data and quantitative data approaches. As perceived the primary source would be interview with interviewees and questionnaires (Close-ended questions) filled by respondents, whereas books, articles, reports and thesis would be utilized as secondary sources. The results of the analysis indicate that endurance training by strengthening the cardiovascular readiness, balance, strength, coordination, body composition and flexibility, as well as by increasing muscle endurance and The strength of the skeletal muscles of the body, such as the muscles of the neck, abdomen, legs and back, which are essential for increasing the tolerance of gravity; will improve the physical fitness of fighter pilots.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Fighter pilots' physical Fitness
 • Endurance exercise
 • General endurance exercise
 • Local endurance exercise"
 • اسلامی رسول و باقری هادی. (1396). راهنمای تمرینات ورزشی فدراسیون ملی مربیان حرفه­ای آمریکا. چاپ چهارم، تهران. انتشارات تیسا.
 • ای مگیل ریچارد. (1399). یادگیری حرکتی و اجرا. ترجمه موسوی واعظ و شجاعی محمد. چاپ یازدهم. تهران. انتشارات حنانه.
 • سماواتی شریف محمدعلی و سیاوشی حمید. (1397). فیزیولوژی تمرین. چاپ هفتم. تهران. انتشارات پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
 • ویل­مور جک اچ و کاستیل دیوید ال. (1396)، فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. ترجمه معینی ضیاء؛ رحمانی­نیا رجبی آقاعلی­نژاد و سلامی. چاپ سیزدهم. تهران. انتشارات مبتکران.
 • هروی محمدکریم. (1395). بررسی سطح آمادگی جسمانی پرسنل پروازی نظامی. رساله دکتری تخصصی. دانشکده طب هوافضا. دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

 

 • Äng B; Linder J; Harms-Ringdahl K. (2015). Neck strength and myoelectric fatigue in fighter and helicopter pilots with a history of neck pain,Aviat Space Environ Med. 76(4): 375–80.
 • Brig Gen Giovanni K Tuck. (2014). Air Force Pamphlet 11-419, USAF.
 • Department Of The Air Force, Headquarters United States Air Force. (2020). Air Force Guidance Memorandum for AFI 36-2905. Fitness Program. AFI36-2905_AFGM62.
 • Gouvali MK; Boudolos K. (2015). Dynamic and electromyographical analysis in variants of push-up exercise. J Strength Cond Res. 19(1):146–51.
 • Kavanagh, J. (2015). Stress and Performance A Review of the Literature and its Applicability to the Military. DTIC Document.
 • Knapik J. J; Rieger W; Palkoska F. Camp. S. V. and Darakjy S. (2016). United States Army physical readiness training: Rationale and evaluation of the physical training doctrine, The Journal of Strength & Conditioning Research 23, 1353.
 • Knapik J.J; W.B. East. (2014). History of United States Army physical fitness and physical readiness training. US Army Med. Dep. J. Apr-Jun: 5-19.
 • Marine Corps Order P6100.12. (2016). Marine Corps Physical Fitness Test and Body Composition Program Manual.
 • Rausch M. Weber; F. Kühn; S. et all.(2021). The effects of 12 weeks of functional strength training on muscle strength. volume and activity upon exposure to elevated Gz forces in high-performance aircraft personnel. Military Med Res 8. 15: 2054-9369.
 • Rintala H. A Häkkinen S. Siitonen; H. Kyrölainem. (2015). Relationships between physical fitness, demands of flight duty and musculoskeleton symptons among mil­itary pilots. Mil. Med. 180(12):1233-1238.
 • Shiri R; Frilander H; Sainio M. (2015). Cervical and lumbar pain and radiological degeneration among fighter pilots: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med. 72(2):145-50.
 • Tomczak A. (2016). Physical training military pilots in military condition­ing and training centers, Military training of soldiers. t. 10. 161-164.