طراحی الگوی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی اسوه. تبریز. ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ممقان، تبریز. ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ممقان، تبریز. ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری، تبریز، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مهارت‌­آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه­‌پردازی داده‌ بنیاد به‌صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه­‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه‌­گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از تکنیک­‌های هدفمند و گلوله برفی بود که بر مبنای آن مصاحبه با کارشناسان عالی منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌­های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌­ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده ­‌بنیاد در حوزه مهارت­‌آموزی کارکنان وظیفه منجر شد. در نهایت پیشنهادهای کاربردی برای بهبود مهارت‌­آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال­‌غرب کشور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a skills training model for duty personnel in the northwestern air defense zone of the country

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Peyvasteh 1
 • Mohamad Bakht azmay 2
 • Esmail Omranzahe 3
 • Bagher Rostami 4
1 Assistant Prof, Faculty Member of Management Department, Osweh Higher Education Institute. Tabriz. Iran
2 Assistant Prof, Department of Public Administration, Islamic Azad University. Mamqan Unit, Tabriz. Iran.
3 Assistant Prof, Department of Public Administration, Islamic Azad University. Mamqan Unit, Tabriz. Iran.
4 Master of Public Administration, Higher Military Expert in the Northwest Air Defense Zone of the country
چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a training model for duty personnel in the northwestern air defense region of the country, which has been implemented qualitatively using an approach based on the data theory of the foundation. Semi-structured interviews were used to collect data and data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was theoretical method using targeted techniques and snowballs, based on which interviews were conducted with senior experts of the organization who had experience and expertise in the field of science and research. The results of the analysis of the data obtained from the interviews during the open, centralized and selective coding process led to the development of data-based theory in the field of on-the-job training of on-duty staff. The model designed in this study includes the dimensions and effective components, causal conditions, context, mediators, constituent elements that show the central phenomenon, consequences and strategies of public policy implementation. Finally, practical suggestions were provided to improve the skills training of duty personnel in the northwestern air defense zone of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Skills training
 • Duty personnel
 • Air defense
 • استراس آ و کوربین ج (2008). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی- رویه­ها و شیوه­ها. ترجمه محمدی، ب. (1390). تهران. نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • اسدی مظفر. (1398). نقش مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای در توسعه اقتصادی کشور، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت. رشت. دانشگاه فنی و حرفه­ای گیلان.
 • بازرگان عباس. (1387). مقدمه‏ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران. انتشارات دیدار، چاپ اول.
 • پیوسته علی­اکبر؛ قلاوندی حسن و رحیمی­آذر مهدی. (1398). ارائه چارچوب پیشنهادی مهارت­های قابل آموزش در دوره سربازی مبتنی بر نیاز بازار کار. همایش ملی مهارت­آموزی کارکنان وظیفه. تهران. پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری.
 • تاج آبادی رضا؛ رحیمی محمد و شعبانی سمیه. (1392). نقش آموزش­های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور). بابلسر. دانشگاه مازندران.
 • حجازی اسد و بختیاری ابوالفضل. (1398). مهارت­آموزی و آموزش کارآفرینی در مدارس: چالش ها و راهبردها. دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی). اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصفهان، مجتمع آموزشی غیردولتی کارآفرینی اندیشه.
 • خلیفه مصطفی حیدری؛ نقدعلی سمیه؛ برومندی لیلا و زارع فرحناز. (1397). چالش­های مدرک­گرایی و توجه به مهارت­گرایی در نظام آموزشی. پنجمین همایش ملی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران. تهران. خانه فرهنگ مشارکتی ایران.
 • دانایی­فرد حسن؛ الوانی سید مهدی و آذر علی. (1391). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران. انتشارات صفار-اشراقی.
 • دوراندیش احمدرضا و متحیرپسند رقیه. (1396). ضرورت تلفیق شایستگی­های غیر فنی در مهارت آموزی کارکنان وظیفه. تهران. دوازدهمین همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم و فناوری.
 • راهداری مهرداد. (1397). مطالعه و بررسی شاخص­های کلی موثر بر کیفیت نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارت. مهارت آموزی. ۷(۲۶) :۱۲۵-۱۴۶.
 • زینلی­زاده لیلا و زینلی­زاده اعظم. (1391). مهارت آموزی، کارآفرینی و بهره­وری مهارت آموختگان، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد واحدهای فن­آوری، و ارتباط با صنعت (جامعه).
 • سنجری، احمدرضا؛ عباس‌زاده، ناصر. و گلشاهی، بهنام. (1399). ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده در بین کارکنان یکی از سازمان‌های نظامی. آینده‌پژوهی دفاعی، 5(19): 79-106.
 • فتحعلی محمد نوری حسن و قنبرزاده حصاری عباس. (1397). ارایه برنامه مهارت محور برای بهینه سازی حضور نهادها و سازمان در فرایند مهارت آموزی و اشتغال. دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری. تهران. موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره).
 • فراست‏خواه محمد. (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی. انتشارات آگاه. تهران. چاپ دوم.
 • فرخ­پور الهه؛ خانپور حمیدرضا و فرخ­پور فاطمه. (1395). بررسی نقش آموزش­های مهارتی در مشاغل نوین با رویکرد تکنولوژی در شرایط اقتصاد مقاومتی، کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، تهران. شرکت زانیس آریا آریان.
 • گل محمدی فرهود. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر آموزش­های فنی و حرفه ای بر اشتغال مهارت آموختگان: وضعیت­ها، مشکلات و راهکارها مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. قم. دانشگاه پیام نور.
 • مهدی رضا و بارانی سپیده. (1398). تحلیل جایگاه آموزش­های فنی وحرفه ای و مهارتی در نقشه جامع علمی کشور. فصلنامه علمی-پژوهشی کارافن.16 (46):32-15.
 • یعقوبی ساردو رضا؛ منتظری شایان؛ جزینی­زاده اکرم و فردوس رحیمی. (1395). تأثیر آموزش­های فنی و حرفه­ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مهارت آموزی. 5(18):۷-۲۱.

 

 • Andrea Filippetti. Frederick Guy. (2020). Labor market regulation, the diversity of knowledge and skill, and national innovation performance, Research Policy 49 (2020) 103867. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103867.
 • Creswell, J. (2012). Qualitive Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. (3rd Edition). SAGE Publication, Inc.
 • Drucker, Peter F. (2012). The Entrepreneurial Spirit and Innovative Culture- Drivers for Creation of Wealth. Management Journal. Vol. 31(2012). 120-133.
 • Prarvin Visaria. (2003). UnemPloyment Among Youth in India. ILO.
 • Rasheed H.S. (2015). Developing Entrepreneurial potential in youth: The effect of entrepreneurial education and venture creation. Available, at://WWW.proquest. umi.com.
 • Rasmussen E& R. Sorheim. (2014). “Action Entrepreneurship Education”, Technovation. 26 February. 185-194.
 • Shrivastava. (2013). Role of Entrepreneurship in Economic Development. International Journal of Management and Social Sciences Research. 2 (2013). No. 2. 2319-4421.
 • Sanjari, A., Golshahi, B., & Abbaszadeh, N. (2020). Pathology of Self-Confidence and Hope among AJA Staff (Case study: Army's Military Universities). MILITARY MANAGEMENT QUARTERLY20(78), 155-189.

Smith A. et al. (2009). “Embedding new entrepreneurship programs in UK higher education institution”, Education & Training. 8: 555- 567.