موضوعات = مدیریت نظامی
شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه‌ای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22034/qjmst.2023.550285.1882

سید مهدی حسینی گل افشانی؛ محمد اکرمی‌نیا؛ یاسر شیخ ویسی؛ کیانوش کیاکچوری


طراحی الگوی جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/qjmst.2023.556054.1737

امید اردلان؛ محمد شاه محمدی؛ سید پرهام پورصفوی


مدل ساختاری تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 63، خرداد 1402، صفحه 33-62

10.22034/qjmst.2023.553766.1719

بهنام گلشاهی؛ محسن صادقی نسب؛ غلامرضا مرادی دمنه