عوامل موثر بر بهره‌وری نگهداری و تعمیر درمنطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

در یگان‌های شناور سطحی و زیرسطحی، ماشین‌آلات همواره در حال فرسوده شدن هستند. زیان‌های ناشی از توقف انجام ماموریت یگان‌ها به مراتب بیشتر از تعمیر ماشین‌آلات مربوطه می‌باشد. عدم اجرای صحیح نگهداری و تعمیر می‌تواند موجب توسعه‌ی عیوب و نقایص، وقفه در عملیات‌ها و ماموریت‎‌ها، افزایش حجم تعمیرات، کاهش ایمنی و افزایش هزینه‌ها گردد. بنابراین محقق موضوع تحقیق خود را با عنوان عوامل موثر بر بهره‌وری نگهداری و تعمیر در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب نموده است. هدف محقق از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری نگهداری و تعمیر در منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری نگهداری و تعمیر در شش بعد نیروی انسانی، فن‎آوری، فضای عملیاتی، مدیریت، تخصیص اعتبارات، برنامه‎ریزی شناسایی گردیدند. جمع‌آوری داده‌ها بر اساس استفاده از مطالعه منابع و انجام مصاحبه اکتشافی با 7 نفر از فرماندهان متخصص صورت گرفته است. ابعاد و مولفه‎‌‌های احصا شده با استفاده از روش تاپسیس فازی از طریق پرسش‎نامه توسط 150 نفر از پرسنل منطقه یکم وزن‌‎دهی گریدند. سپس درخت تصمیم‌گیری منطبق با ابعاد و مولفه‌‎ها بر اساس ادبیات موضوع طراحی شده و در نهایت وزن اهمیت آن‌ها بر اساس مقایسه‎‌‌های زوجی سنجیده شد. هم چنین در گام آخر با توجه به وزن‌‎های حاصله، وضعیت کنونی سازمان در هر معیار سنجش شد. بر اساس نتایج بدست آمده در بین معیارها جنبه مدیریتی مهمترین معیار شناسایی گردید و پس از جنبه مدیریتی، جنبه مالی و اعتباری، جنبه فناوری، جنبه ساختار و جنبه محیطی معیارهای بعدی می‎باشد. در بین زیر معیارها خدمات رفاهی به کارکنان، انگیزه در منابع انسانی، دانش تخصصی منابع انسانی، تخصیص به موقع اعتبارات، شرایط فیزیکی کارگاه، انتقال دانش فنی و همتا سازی، آماد و پشتیبان بومی، انتخاب فناوری در وضعیت نامطلوبی در منطقه یکم قرار داشته و در اولویت بالاتری برای بهبود قرار می‌گیرد. سایر زیر مولفه‎‌‌ها به ترتیب اولویت بهبود در شرایط منطقه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting maintenance efficiency in the 1st Strategic Naval Zone of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Sheikh 1
 • Hamidreza Jeiroodi 2
1 Assistant Prof. AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In surface and subsurface floating units, machines are constantly worn out. Therefore, the researcher has chosen the subject of his research as the factors affecting maintenance efficiency in the strategic navy of the Army of the Islamic Republic of Iran. The purpose of this study is to identify the factors affecting maintenance efficiency in the first strategic naval zone of the Army of the Islamic Republic of Iran. Factors were identified in six dimensions: manpower, technology, operating space, management, allocation of funds, and planning. Data collection was based on the use of resource studies and exploratory interviews with 7 expert commanders. Dimensions and components were weighted using a fuzzy method through a questionnaire by 150 personnel in the first area. Then, the decision tree was designed according to the dimensions and components based on the literature and finally the weight of their importance was measured based on pairwise comparisons. Also, in the last step, according to the obtained weights, the current situation of the organization was measured in each criterion. Based on the obtained results, the most important criterion was identified among the criteria. Among the sub-criteria of welfare services to employees, motivation in human resources, specialized knowledge of human resources, timely allocation of funds, physical condition of the workshop, transfer of technical knowledge and matching, local readiness and support, technology selection are in an unfavorable situation in the first region. And is a higher priority for improvement. Other sub-components were identified in order of priority for improvement in region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Maintenance and repair
 • Strategic navy of the army
 • The first naval zone of the army
 • ارجمندی نژاد، آفاق؛ دعائی، حبیب اله؛ یعقوبی، نورمحمد و روشن، سیدعلیقلی، (1388). مطالعه اکتشافی مؤلفه‎های اثرگذار بر بهره‎وری. منابع انسانی در بستر اسلامی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد. مدیریت بهره‏وری. 10(39): 65- 41.
 • استیفن پی رابینز، (1386). مبانی رفتار سازمانی، پارساییان، علی و اعرابی، محمد، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ چهاردهم.
 • بابایی، علیرضا، (1396)، چگونگی بهبود عملکرد تخصصی کارکنان فنی مرکز تعمیرات الکترونیک نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 • جان موبری، علی زواشکیانی، رضا آزادگان، (1391)، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان.
 • دهخدا، علی‎اکبر، (1385). فرهنگ متوسط دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.
 • رستمی محمود، (1386). فرهنگ واژههای نظامی، انتشارات ستاد مشترک آجا، تهران.
 • شریف فتوتی، صمد (1390)، بهینه‎سازی سامانه نگهداری آمادگاهی خودروهای چرخدار یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 • شهنام طاهری (1380)، "بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها", تهران: نشر هوای تازه.
 • طاهری شهنام. "بهره‎وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‎ها", تهران: نشر هوای تازه, 1380.
 • فرد آر دیوید، درسنامه مدیریت استراتژیک، (1395). اعرابی، محمد و فاطمه سادات / سراج، ندا /زاده مطلق، محمدتقی، پژوهشکده مدیریت سما، چاپ اول.
 • محمدی، ابوالفضل؛ فرهی، علی؛ سلطانی، محمد رضا؛ تاروردی پور، خدایار. (1394). طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‎های نیروهای مسلح. فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 7(19): 212- 187.
 • مطلبی، ابوطالب. (1383). بررسی رابطه‎ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران. فصلنامه آموزش علوم دریایی، 6(6): 80- 72.
 • مطهری, سعید (۱۳۹۲)، وزن‎دهی و رتبه‎بندی شاخص‎های ارزیابی عملکرد سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن، تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره و منطق فازی، دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت مالی.
 • ملکی، غلامرضا و امیری، علیرضا. (1395)، ارتقاء کارآیی یگانهای نگهداری و تعمیر در نزاجا، مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دوازدهم/ 35، 135-114
 • مولوی، مهران؛ جهین، رضا. (1388). بررسی سلامت سازمانی و تاثیرآن بر بهره‏وری منابع انسانی )مطالعه موردی: اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد. چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت. حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی. شیراز. موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.

·     Barrie D. Dunn, (2015)," Materials and Processes – for Spacecraft and High Reliability Applications", Production Economics.

·     Imad Alsyouf,(2003)," Selecting the most efficient maintenance approach using fuzzy multiple criteria decision making",International journal of production economics,Volume 84,Pages 85-100.

·     Kumar, Uday; Parida,Aditya ,Handbook of maintenance management and engineering. Muchiri,Peter;Pintelon,Lilian;Gelders,Ludo;Martin,Harry,(2010),"Development of maintenance function performance measurement framework and indicators",Production Economics,2009, pp. 1-8.

·     Mohamed Er-Ratby,"Optimization of the Maintenance and Productivity of Industrial Organization " , Volume 13, Number 8 .(2018). pp. 6315-6324

·     Wongrassamee. P. D. Gordiner, JE. LSimmons,"Performance measurement tools: The balanced scorecard and the EFQM excellence model", Jurnal of Measuring business excellence, Vol. 7, No. 1, 2003, pp. 14-29.

·     WWW. Khamenehee. ir