شناسایی ریسک های ناشی از شکست سدها و بررسی راه کارهای نیروهای مسلح در مواجهه با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

باوجود بهبود استانداردهای طراحی و ساخت، در طول سال‌های اخیر همچنان با خرابی سدها رو­به­رو می­شویم. سیل‌های ناشی از شکست سد به دلیل ناگهانی بودن، قدرت ویرانی و پتانسیل تخریب بالا، حجم رسوبات زیاد، فاجعه‌آمیز و موجب بروز خسارت جانی و مالی زیادی هستند، شناسایی و بررسی ریسک‌های احتمالی ناشی از بروز چنین حوادثی و همچنین انتخاب استراتژی‌ها و راه‌کارهای مناسب، باعث مدیریت بهتر و دقیق‌تر بحران ناشی ازاین‌گونه حوادث می‌گردد.  به دلیل گستردگی و حجم آسیب احتمالی حادثه مذکور، حضور نیروهای سازمان‌یافته نظامی می‌تواند در مدیریت شرایط، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مرور ادبیات گذشته اقدام به شناسایی 37 ریسک ناشی از شکست سد، و دسته‌بندی آن‌ها در سه دسته سلامت، اقتصاد و محیط‌زیست گردید؛ و با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست اقدام به رتبه‌بندی و اولویت­بندی آن‌ها شده که درنتیجه 42 درصد ریسک‌ها بحرانی، 28 درصد نیمه بحرانی و 30 درصد ریسک‌های عادل می‌باشد. و در ادامه با استفاده از ابزار مصاحبه اقدام به کشف پاسخ نیروهای مسلح در مواجه با ریسک‌های با اهمیت شده است که ازجمله این پاسخ‌ها می‌توان به ایجاد بندهای انحرافی، احداث بیمارستان صحرایی، ساخت پل‌های موقت و... اشاره کرد، مجموعه این فرایندها باعث ایجاد برنامه جامع جهت مدیریت بهینه زمان و منابع در کنترل وضعیت ناشی از شکست سد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the risks of dam failure and review the Armed Forces' solutions to deal with it

نویسندگان [English]

 • Nemat Hassani 1
 • Majid Rajabpour 2
 • Mohammad Mirzaahmadi 3
1 Assistant Prof, Faculty of Civil Engineering, Water and Environment, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
3 Graduated from the Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although the Standards of design and construction technology have developed, we have faced dam failure in the last years. Floods due to dam failure, because of sudden failure, destructive power, high potential of degradation, high sediment volume, are catastrophic and causes human and financial losses. Identification and investigation of probable risks due to such accidents and choosing of strategy and suitable solutions causes better and more accurate management in this kind of problems. Because of extent of possible damage in the incident, presence of trained and organized military forces can play a very decisive role in managing the situation. In this regard, this study identifies the risks of dam failure via literature review and library studies. In addition, the study ranks and prioritizes dam failure factors by using the analysis method, and then by using the review tools, the response of the military forces in the face of risks has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk
 • Dam safety
 • Flood
 • Crisis Management
 • بیک‌زاده، جعفر؛ پاک مرام، عسکر و زمینی، سمیرا. (1391). تبیین مدیریت ریسک و ضرورت اعمال آن در بانک‌های ایرانی. ماهنامه بانک و اقتصاد. 8 (118): 23-16.
 • کریمی، غلام حسین؛ شفیعی، کوروش و فرزانه ایرج. (1392). ارزیابی اثرات زیست محیطی سیلاب ناشی از شکست سد مخزنی جره رامهرمز. دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. کرج: سیویلیکا.
 • عظیمی، محمد مهدی؛ غواصیه، احمدرضا و حسین‌پور، سید مجتبی. (1388). بررسی ابعاد بحران ناشی از شکست سد و راهکارهای مدیریت آن. هشتمین کنگره بین المللی مهندس عمران. شیراز.

 

 • Aboul Fazal Younus, N. H. (2013). Economic consequences of failed autonomous adaptation failed autonomous adaptation study from Bangladesh. Local Economy, 22-37.
 • Merz, H. K. (2010). Assessment of economic flood damage. Natural Hazards and Earth System Sciences, 1697-1724.
 • Chia-Chien Hsu, B. A. (2007). The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. Practical Assessment, Research, and Evaluation.
 • Daniel Green, D. Y. (2017). City-scale accessibility of emergency responders operating during flood events. Natural Hazards and Earth System Sciences, 1-16.
 • Fernandes, G. W. (2016). Deep into the mud: ecological and socio-economic impacts of the dam breach in Mariana, Brazil. Natureza And Conservacao, 35-45.
 • Hubert, C. (2009). Embankment overtopping protections system and earth dam spillways. در Dams: Impacts, Stability and Design (ص. 101-132). Brisbane: Nova Science Publishers.
 • Ibidun O. Adelekan, A. P. (2016). Flood risk perception in flood-affected communities in Lagos, Nigeria. Springer Science+Business Media Dordrecht, 445-469.
 • K. Vrijling, S. J. (2008). Loss of life due to floods. Flood Risk Management, 43-56.
 • Jakub Langhammer, V. V. (2008). Landscape changes as a factor affecting the course and consequences of extreme floods in the Otava river basin, Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 53-66.
 • Jonkman, S. N. (2005). Global Perspectives on Loss of Human Life Caused by Floods. Natural Hazards, 151-175.
 • Khan, Z. (2005). Pakistan Dam Bursts, Dozens Dead. New York: The Associated Press.
 • Leslie F. Harder, K. I. (2011). Preliminary Observations of the Fujinuma Dam Failure Following the March 11, 2011 Tohoku Offshore Earthquake, Japan. Geotechnical Extreme Events Reconnaissance.
 • Zeleňáková, L. G. (2017). Mitigation of the Adverse Consequences of Floods for Human Life, Infrastructure, and the Environment. Natural Hazards Review.
 • Mehrzad Ebrahimzadi, G. H. (2014). Assessment and Risk Management of Potential Hazards by Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) Method in Yazd Steel Complex. Open Journal of Safety Science and Technology, 127-135.
 • Meimei Wu, W. G. (2019). Improved Set Pair Analysis and Its Application to Environmental Impact Evaluation of Dam Break. Water.
 • Messner, F. (2007). Evaluating flood damages: Guidance and recommendations on principles and methods. Helmholz Unweltforschungszentrum.
 • Mozumder, P. (2008). Natural Disaster and Sickness Shocks: Evidence of Informal Social Insurance from Bangladesh. Himalayan Research Papers Archive.
 • Nadhir Al-Ansari, N. A. (2015). Mystery of Mosul Dam the Most Dangerous Dam in the World: Dam Failure and its Consequences. Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, 95-111.
 • Paul W. Cleary, M. P. (2014). A scenario-based risk framework for determining consequences of different failure modes of earth dams. Springer Science+Business Media Dordrecht.
 • Paul, B. K. (2003). Relief assistance to 1998 flood victims: a comparison of the performance of the government and NGOs. The Geographical Journal, 75-89.
 • Qiang Fan, Z. T. (2018). Study on Risk Assessment and Early Warning of Flood-Affected Areas when a Dam Break Occurs in a Mountain River. Water.
 • Rodrigo Rojas, L. F. (2013). Climate change and river floods in the European Union: Socio-economic consequences and the costs and benefits of adaptation. Global Environmental Change, 1737-1751.
 • Sebastiaan N. Jonkman, M. G. (2018). Brief communication: Loss of life due to Hurricane Harvey. Natural Hazards and Earth System Sciences, 1073-1078.
 • Stamatis, D. H. (2003). Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution. ASQ Quality Press.
 • Thieken, A. H. (2005). Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany. Water Resources Research.
 • Thieken, K. M. (2002). Coping with floods: preparedness, response and recovery of flood-affected residents in Germany in 2002. Hydrological Sciences Journal, 1016-1037.
 • Wei Ge, Y. J. (2019). A Method for Fast Evaluation of Potential Consequences of Dam Breach. Water.
 • Wei Li, Z. L. (2019). Risk Evaluation Model of Life Loss Caused by Dam-Break Flood and Its Application. Water.
 • Weiwei Du, G. J. -Y. (2010). Health Impacts of Floods. Prehospital and Disaster Medicine.
 • Williams, A. S. (1999). A review of important and interesting technical findings regarding the tailings dam failure at Merriespruit: technical paper. Journal of the South African Institution of Civil Engineering, 1-9.
 • Zongkun Li, W. L. (2018). Weight analysis of influencing factors of dam break risk consequences. Natural Hazards and Earth System Sciences, 3355–3362.