تعداد دوره‌ها:                          15
تعداد شماره‌ها:                        48
تعداد مقالات:                          365
تعداد نویسندگان:                      464
تعداد مشاهده مقاله:                   131,014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله:       156,683
نسبت مشاهده بر مقاله:                358.94
نسبت دریافت فایل بر مقاله:        429.27

تعداد مقالات ارسال شده:           366
تعداد مقالات رد شده:                67
تعداد مقالات پذیرفته شده:          106
درصد پذیرش:                        29
زمان پذیرش (روز):                  196
تعداد پایگاه های نمایه شده:        8
تعداد داوران:                          199

هدف از انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیکها و تکنیکهای کلاسیک و نوین نظامی در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط به ویژه رشته مدیریت دفاعی در گرایش‌های مختلف است.

شماره جاری: دوره 15، شماره 48، تابستان 1398 

6. تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا

صفحه 131-156

میرحسین موسوی؛ ابراهیم ایجابی؛ محمد طایر


ابر واژگان