تعداد دوره‌ها:                          15
تعداد شماره‌ها:                        49
تعداد مقالات:                          372
تعداد نویسندگان:                      476
تعداد مشاهده مقاله:                   149,489
تعداد دریافت فایل اصل مقاله:       172,333
نسبت مشاهده بر مقاله:                401.85
نسبت دریافت فایل بر مقاله:        463.26

تعداد مقالات ارسال شده:           384
تعداد مقالات رد شده:                82
تعداد مقالات پذیرفته شده:          113
درصد پذیرش:                        29
زمان پذیرش (روز):                  196
تعداد پایگاه های نمایه شده:        8
تعداد داوران:                          202

هدف از انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیکها و تکنیکهای کلاسیک و نوین نظامی در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط به ویژه رشته مدیریت دفاعی در گرایش‌های مختلف است.

 

***«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».***

 

--------------------------------------------

 

***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 49، پاییز 1398 

3. کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی

صفحه 55-79

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم تقوی مقدم؛ فرشته بیرامعلی


6. بررسی اثرات استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز

صفحه 131-156

میر ابوالفضل مختاری؛ کاظم ایمانی


ابر واژگان