هدف از انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیکها و تکنیکهای کلاسیک و نوین نظامی در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط به ویژه رشته مدیریت دفاعی در گرایش‌های مختلف است.

شماره جاری: دوره 15، شماره 48، تابستان 1398 

5. تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا

صفحه 131-156

میرحسین موسوی؛ ابراهیم ایجابی؛ محمد طایر