هدف از انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیکها و تکنیکهای کلاسیک و نوین نظامی در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط به ویژه رشته مدیریت دفاعی در گرایش‌های مختلف است.

شماره جاری: دوره 15، شماره 47، بهار 1398 

3. مسئولیت کیفری ناشی از سوانح هوایی به‌وسیله پروازهای نظامی

صفحه 55-79

محمد اسماعیلی؛ سید محمد علوی؛ مهدی هادیان


5. تحلیل و بررسی تکنیک‌های حمله الکترونیکی علیه رادارهای مونوپالس

صفحه 107-130

جعفر خلیل‌پور؛ بیژن ساعدی؛ یاسر غفاری لشکناری