تعداد دوره‌ها:                          15
تعداد شماره‌ها:                        50
تعداد مقالات:                          379
تعداد نویسندگان:                      486
تعداد مشاهده مقاله:                   156,150
تعداد دریافت فایل اصل مقاله:       181,378
نسبت مشاهده بر مقاله:                412.01
نسبت دریافت فایل بر مقاله:        478.57

تعداد مقالات ارسال شده:           397
تعداد مقالات رد شده:                88
تعداد مقالات پذیرفته شده:          120
درصد پذیرش:                        30
زمان پذیرش (روز):                  194
تعداد پایگاه های نمایه شده:        8
تعداد داوران:                          202

هدف از انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی توسعه و ترویج دانش، علوم، فنون، تاکتیکها و تکنیکهای کلاسیک و نوین نظامی در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی فرماندهان، مدیران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط به ویژه رشته مدیریت دفاعی در گرایش‌های مختلف است.

 

***«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».***

 

--------------------------------------------

 

***در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند***

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 50، زمستان 1398 

ابر واژگان