ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر تمرینات استقامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.522097.1486

چکیده

ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری یکی از موارد مهم در افزایش آمادگی رزمی آنان است؛ چراکه آنان همواره و به‌­طور مستمر در معرض محیط‌­های نامتعارف قرار دارند و ضروری است که از توان فیزیکی بالایی برخوردار باشند. ازاین‌رو، این پژوهش درصدد تبیین چگونگی ارتقاء آمادگی جسمانی خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکاء بر تمرینات استقامتی است. در این راستا خلبانان شکاری نهاجا، اسناد، مدارک، کتب و مقالات مربوطه، موردمطالعه قرار گرفتند و جامعۀ آماری این پژوهش خلبانان شکاری نهاجا که سابقه خدمتی بیش از 15 سال دارند به تعداد 174 نفر در نظر گرفته شدند. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، پس از انجام مصاحبه، نظرات صاحب‌نظران دسته‌بندی‌شده و سپس با تقسیم‌بندی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع موردمطالعه و اسناد و مدارک شرایط موجود در مورد هدف به‌صورت کیفی تجزیه‌وتحلیل شده؛ و بعد سؤالات پرسش­نامه تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی گردیده و در انتها جهت نشان دادن هم‌پوشانی داده‌های حاصل از مصاحبه، منابع و پرسش­نامه تحلیل نهایی انجام‌شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌­و­تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، بیان­گر آن است که با سطح اطمینان بالا می­‌توان گفت که تمرینات استقامتی با تقویت مؤلفه‌های قلبی- عروقی، تعادل، توان، هماهنگی، ترکیب بدن، انعطاف‌پذیری و همچنین با افزایش استقامت عضلانی و توان عضلات اسکلتی عضلات بدن نظیر عضلات گردن، شکم، پاها و کمر که در افزایش تحمل نیروهای گرانش زمین بسیار ضروری هستند؛ سبب افزایش آمادگی جسمانی خلبانان شکاری می­‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the physical fitness of the fighter pilots of the Islamic Republic of Iran Air Force by relying on endurance training

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Jadidi
Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Improving the physical fitness of fighter pilots is one of the important factors in increasing their combat readiness; because they are constantly exposed to unconventional environments and it is essential that they have high physical strength. Therefore, this research seeks to explain how to improve the physical fitness of fighter pilots of the Islamic Republic of Iran Air Force by relying on endurance training. In this regard, IRIAF fighter pilots, documents, documents, books and related articles were studied and the statistical population of this study is fighter pilots of IRIAF who have more than 15 years of service, so that population will be 174 persons. This research used of descriptive-analysis method. The Research used mix method approach by using both qualitative data and quantitative data approaches. As perceived the primary source would be interview with interviewees and questionnaires (Close-ended questions) filled by respondents, whereas books, articles, reports and thesis would be utilized as secondary sources. The results of the analysis indicate that endurance training by strengthening the cardiovascular readiness, balance, strength, coordination, body composition and flexibility, as well as by increasing muscle endurance and The strength of the skeletal muscles of the body, such as the muscles of the neck, abdomen, legs and back, which are essential for increasing the tolerance of gravity; will improve the physical fitness of fighter pilots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fighter pilots' physical Fitness
  • Endurance exercise
  • General endurance exercise
  • Local endurance exercise"