اصول اخلاقی انتشار مقاله

پژوهشگرانی که مایلند مقاله‌هایشان در این نشریه انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجّه فرمایند:

اصول مربوط به فصلنامه

1- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار می­بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

2- تصمیم­گیری درباره مقالات در هر مرحله­ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

 اصول مربوط به نویسندگان محترم

 1- مقالات ارسالی بایستی فاقد هرگونه مطالب طبقه­­بندی­شده و محدودیت نشر باشند.

2- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

3-  نویسنده مسئول و همکاران در مقاله ذکر شده و اسامی غیرمرتبط (غیر از نویسنده و همکار) ذکر نشود.

4- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

5- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی ممانعت بعمل خواهد آمد).

6- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

7- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

8- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

- اینجانب با اطلاع کامل از رویه‌ها و ضوابط ارائه مقاله در نشریه علوم و فنون نظامی، این پرسشنامه را تکمیل و کلیه مندرجات آنرا تایید می‌نمایم و متعهد می‌شوم که این مقاله فاقد مطالب طبقه­­بندی و محدودیت انتشار بوده و قبلاً به هیچ یک از نشریات داخل و خارج کشور ارسال  یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده و به طور همزمان برای مؤسسات دیگر ارائه نگردیده است.

اصول مربوط به داوران محترم

1- داوران محترم انتخاب شده می­بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ... است

ب) داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و ... است

2- داوری مقالات می­بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه­ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

3- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول­هایی که در مقاله استفاده شده است می­بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

4- داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت­های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می­شود  را نمی ­بایست برای داوری قبول کنند.

مصادیق عمده تخلفات پژوهشی به شرح زیر می باشد: 

 • سوء رفتارهای پژوهشی
 • عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان
 • عدم رعایت حقوق آزمودنی ها
 • جعل داده ها
 • تحریف داده ها
 • سرقت علمی
 • اجاره ی علمی
 • عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
 • انتشار مجدد
 • همپوشانی انتشارات
 • خرید و فروش آثار پژوهشی
 • جعل هویت

 درخصوص ریز مصادیق تخلفات پژوهشی لطفا به لینک زیر مراجعه شود.

لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری