دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، آذر 1401، صفحه 5-263 
کاهش نویز آکوستیکی زیردریایی در عملیات زیرسطحی

صفحه 163-185

10.22034/qjmst.2022.527124.1517

رامین نجاتی؛ غلامرضا طحانی؛ محمود براتیان