دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، شهریور 1397 

مقاله پژوهشی

تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای 2016 بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-23

صابر رستم پور؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ ابراهیم ایجابی؛ محسن مرادیان


هوانیروز و دفع تجاوز دشمن بعثی در سال دوم جنگ

صفحه 51-68

یوسف بختیاری؛ حمید حسن پور؛ احمدمهدی جمالی


ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی براساس مدل سرآمدی‌سازمانی (EFQM)

صفحه 117-140

حسین صمدی میارکلائی؛ سیدسجاد فضلی؛ حمزه صمدی میارکلائی