طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی طرح تیر دیجیتال توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی توپ 155 م م خودکششی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا

2 نزاجا

3 استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در صحنه جنگ همواره از توپخانه به عنوان مشت فرمانده یاد شده و تاثیرگذاری آن در سرنوشت نبرد مورد تأئید فرماندهان بوده است. در این بین علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی در صنایع دفاعی کشور، با این حال همچنان آتش توپخانه در اغلب یگان‌های نیروهای مسلح به صورت سنتی و با محاسبات دستی هدایت می‌شود. براین اساس هدف از این پژوهش طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی طرح تیر دیجیتال توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمی‌باشد. زمان مورد نیاز جهت انجام محاسبات با استفاده از این سامانه با انجام آزمایش‌های میدانی صورت گرفته، به 2 دقیقه تقلیل یافته است، در صورتی که در منابع مختلف زمان این محاسبات بسیار بیشتر ذکر گردیده است (بین 5 تا 10 دقیقه). همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در روش‌های مرسوم از 5 نفر (برای مستقر کردن طرح تیر، انجام محاسبات تراز، سمت تیر، زاویه تیر و کمترین زاویه تیر) به 1 نفر کاهش می­یابد. در این تحقیق تلاش شده است با هدف سرعت بخشیدن به کار، ساده شدن کار محاسبین هدایت آتش توپخانه، افزایش دقت محاسبات و انجام تصحیحات دقیق تا رسیدن گلوله‌ها به هدف، با قابلیت‌های بسیار بالای GIS و برنامه‌نویسی در این محیط با زبان C#، نرم‌افزاری مستقل طراحی و پیاده‌سازی شود که برتری‌های قابل ملاحظه‌ای نسبت به روش‌های سنتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and implementing a native artillery digital artillery projection system using GIS (Case Study 155 mm Self-Propelled Cannon)

نویسندگان [English]

 • Hassan Atashgai 1
 • Esmaeel Yazdani 2
 • Hani Rezaeeian 3
 • Asghar baharlo 2
1 Senior researcher in Army
2 NEZAJA
3 kharazmi
چکیده [English]

The role of the GIS in military affairs is not overlooked. In general, it can be said that the purpose of using GIS in military operations is to process large volumes of spatial data related to the battle scene, to analyze the information appropriately and to accelerate the work, resulting in useful and accurate outputs for commanders and combatants To make a decision. Artillery is a commanding fist and has a huge impact on the fate of the battle. However, artillery fire is often carried out in most armed forces units traditionally and manually. The purpose of this research is to model the artillery technique. The time required to perform computations using this system has been reduced to 2 minutes by conducting field experiments, while these calculations are much more pronounced (between 5 and 10 minutes) at different time sources. Also, the required human resources are reduced to 1 person in conventional methods of 5 people (for deploying the projectile, performing level calculations, beam side, angles and minimum angles). In this research, we were able to accelerate work, simplify the work of artillery fire guards, increase the accuracy of calculations, and make precise corrections until the bullets arrive at the target, with the very high Gis capabilities and programming in this environment with C #, soft Designing and implementing an independent software that has significant advantages over traditional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Geographic Information System
 • Artillery
 • Fire guidance
 • Programming
 • C#"
 • اعلمی‏فر، علی. (1386). آیین‌نامه تاکتیک توپخانه. اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی، 6، 14-20.
 • بهمئی، حمیدرضا. (1393). بررسی چالش‌های تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در سازمان نظامی مطالعه موردی گردان‌های توپخانه در استان خوزستان. تهران: کتاب کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران
 • فرتقی، مهدی. مهدی پور، فاطمه. آل شیخ، اصغر. مقایسه معماری‌های مختلف webgisاز منظر امکانات و نحوه پیاده‌سازی. همایش ژیوماتیک 84
 • کریمی، محمود. (1385). مرکز هدایت آتش. اصفهان: دانشکده توپخانه صحرایی
 •  کانگ تسونگ چانگ. (1390). آموزش برنامه‌نویسی ArcObjectsدر محیط VBAبا رویکرد فعّالیت-محور. (سید رضا هاشمی پیکر، مترجم) تهران: انتشارات کیان رایانه سبز.
 • شیخیان، علی، (1388). حل پیام هواسنجی و استفاده از تصحیحات آن. اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی.
 •  مرکز توپخانه و موشک‌ها نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (1388). راهنمای دستگاه محاسبات هدایت آتش صیّاد. اصفهان: انتشارات مرکز توپخانه و موشک‌ها نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 •  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صتایع دفاع (1389). بررسی سامانه‏های رایانه‌ای در سازمان‏های اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا. تهران: انتشارات طرح فراسازمانی فاوا نیروهای مسلح موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
  • Matin, J. (1989). A Model For Optimizing Field Artillery Fire. Monterey: Naval Postgraduate School.
  • U.S Army. (1996-1). Tactics, Techniques, And Procedures For Field Artillery Manual Cannon Gunnery FM 6-40. Washington,D.C: Headquarters, Department Of The Army U.S.
  • U.S. Army. (1972). Firing Tables. Washington, D.C: Headquarters, Department Of The Army U.S.
  • U.S. Army. (1996-2). Tactics, Techniques, And Procedures For Field Artillery Cannon Battery FM 6-50. Washington,D.C: Headquarters, Department Of The Army U.S.
  • U.S. Army. (2014). Field Artillery Operations And Fire Support FM 3-09. Washington,D.C: Headquarters, Department Of The Army U.S.