دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، خرداد 1392 
ویژگی‌های شخصیتی خلبانان نظامی موفق

صفحه 7-25

علیرضا رجایی؛ میثم عبداله‌پور؛ زهرا مفخمی؛ جواد جوانمرد


بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو رویکرد آموزش داخل و خارج از نهاجا بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی

صفحه 73-86

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ علی فرهادی؛ حسن محجوب عشرت آبادی؛ حسین نامدار