تغییرات ژئوپلیتیکی فعالیت‌های فضایی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی؛دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس؛ مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد

چکیده

روابط سنتی فضایی در بین فعالان غیر نظامی فضایی در دوران بعد از جنگ سرد با تحول سریع در تعداد، و با ماهیت جدید سازمانی، در حال شکل گیری است. دوران بعد از جنگ سرد و شرایط سیاسی ناشی از آن که همکاری های فضایی را به همکاری بین بلوکی محدود کرده بود از بین رفته است؛ و این شرایط اجازه توسعه محور های جدید مکانیسم همکاری را می دهد. پیش بینی می‌شود بین المللی و منطقه‌ای شدن فعالیت‌های فضایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم سرعت بگیرد و منجر به شکل‌گیری جغرافیای جدید فعالیت‌های فضایی غیر نظامی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The changing geopolitics of space activities

نویسندگان [English]

  • mohammad zohdi goharpour 1
  • kamel moniri 2
1
2
چکیده [English]

Traditional space relations among civilian space actors are undergoing in the post-cold war era a rapid evolution with a growing number of new institutional entities. The cold war era and its resulting political environment, which limited space cooperation to ‘intra- bloc’ cooperation, has disappeared, allowing the development of new axes and mechanisms of cooperation. The internationalization and regionalization of space activities witnessed in recent years is foreseen to gain momentum, leading therefore to a new geography of civilian space activities.

[1] Correll RR, Peter N. Odyssey: principles for enduring space exploration. Space Policy 2005;21 (4):251–8.
[2] Report of the AIAA International Activities Committee Workshop. International Space Cooperation: From Challenges t o Solutions, American Institute of Aeronautics and Astronautics, May 2004.
[3] Finarelli P, Pryke I. Optimizing space exploration through interna- tional cooperation. 1st Space Exploration Conference: Continuing the Voyage of Discovery, Orlando, FL, USA, 30 January–1st February 2005.
[4] Verger F, Sourbe ` s-Verger I, Ghirardi R. The Cambridge encyclopedia of space: missions, applications and exploration. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.
[5] Suzuki K. Policy logics and institutions of European space collabora- tion. Ashgate;2003.