عوامل محتوایی مؤثر در بهینه‌سازی سازمان‌های نظامی

نویسنده

- دانشجوی دوره پنجم داخلی داعا،

چکیده

متناسب با مقاصد و منظورهایی که اساس شکل‌گیری و ایجاد سازمان‌های مختلف می‌گردند، عوامل گوناگونی وجود دارند که می‌توانند بر ساختار برخی از سازمان‌ها تأثیر چشم‌گیر و محسوس داشته و یا اینکه در ساختار برخی از سازمان‌ها تأثیر چندانی نداشته باشند. شناسایی و تعیین عوامل موصوف و داشتن الگویی مناسب برای بهینه نمودن ساختارهای سازمانی می‌تواند کمک شایانی به ادامه حیات و بقای سازمان‌ها و اثربخش بودن آن‌ها داشته باشد. ارتش‌ها و به بیانی دیگر، سازمان‌های نظامی نیز از قاعده فوق مستثنی نمی‌باشند و بدیهی‌است که ارتشی که عوامل تأثیرگذار بیشتری را شناسایی و بر اساس عوامل بدست آمده الگوی جامع‌تری تدوین نمایند، از ساختاری برتر و سازمانی اثربخش‌تر و کارآمدتر برخوردار خواهند بود. دانشمندان و صاحب‌نظران علوم مدیریت سازمانی و سازماندهی در تألیفات خود به عوامل گوناگونی اشاره و در یک پیکربندی اولیه، عموماً این عوامل را به سه دسته عوامل محتوایی، عوامل ساختاری و عوامل زمینه‌ای تقسیم نموده‌اند و به فراخور نگرش، تجربه و یافته‌هایشان عوامل گوناگونی را در زیر گروه سه دسته عوامل مذکور بیان داشته‌اند. این مقاله به دنبال پیدا نمودن عوامل محتوایی مؤثر در بهینه‌سازی ساختار سازمانی یگان‌های نظامی و به آزمون گذاشتن عوامل احصاء شده؛ بوده و با بهره ‌گرفتن از روش‌های تحقیق توصیفی، زمینه‌ای- موردی و همبستگی- همخوانی به جستجو و گردآوری اطلاعات پرداخته است و نهایتاً الگویی مناسب جهت تدوین عوامل عمده مؤثر در بهینه‌سازی ساختار سازمانی یگان‌های نظامی ارائه می‌گردد. در این رهگذر عوامل برگرفته شده از بیش از 30 جلد منابع معتبر از قبیل کتب، مقالات و رساله‌های علمی و نشریات منتشر شده توسط اساتید، صاحب‌نظران و مراجع دانشگاهی، مورد بررسی، نظرسنجی و آزمون قرارگرفته اند تا درستی تأثیرگذاری آن‌ها در بهینه‌سازی ساختار سازمانی یگان‌های نظامی به تأیید و یقین برسد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content factors in improving military organizations

نویسنده [English]

 • saeed parsaiee
چکیده [English]

There are various factors, in accordance with the aims and purposes that form the basis of the formation of organization, which can have prominent and noticeable effects on some organizations’ structure or lack effects on some others. The identification of the aforementioned factors and developing a suitable pattern for the improvement of organizational structures can contribute to the survival and effectiveness of organizations. Military organizations are no exception and it is obvious that the army which identifies more factors and formulates more comprehensive patterns based on them will enjoy a more improved structure and more effective and efficient organization. Organizational management experts mention different factors in their literature and, in a primary formation, divide them into three categories of content, structural and contextual factors. Based on their attitude, experience and findings, they have also stated other factors in subordinate divisions. This paper seeks to find the content factors affecting the improvement of organizational structure of military units and test the obtained factors. The information has been collected using the descriptive, case-study and correlation research method. It finally offers a suitable pattern for the formulation of effective factors in improving the organizational structure of military units. For this purpose, the patterns extracted from more than 30 reliable sources such as books, articles, theses and literatures from lecturers, experts and college references have been investigated and tested so that their validity of their effectiveness in the improvement of organizational structure of military units could be assured.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Improvement
 • Organizational Structure
 • content factors
 • military units
 1. 1.اقتداری، علی محمد، (1384) سازمان و مدیریت (سیستم و رفتار سازمانی)، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

  2.الوانی، سید مهدی، (1374) مدیریت عمومی، انتشارات آرمان، چاپ هشتم.

  3.بیان، حسام الدین، (1368) جستارگری، تهران؛ انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  4.بیان، حسام الدین،(1382) آیین مدیریت، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.

  5.توحیدی، ارسطو، (1375) ارائه الگوی بهینه بهینه هرم سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (رساله دکتری)، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

  6.خاکی، غلامرضا، (1378) روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات مرکز پژوهش های علمی کشور، چاپ اول.

  7. دفت ریچارد ال، (1374) مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی،چاپ اول و دوم.

  8.رابرت بی؛ لاوسن، (1381) زنگ شن روان شناسی سازمانی – رفتار سازمانی (مبانی-کاربردها) 

  1. رابینز، استیفن، بی. (1378) رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان و سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
  2. رضائیان، علی،(1382)، اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت – چاپ یازدهم
  3. رضائیان، علی،(1372)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه
  4. شیرانی، پرویز، آمار، انتشارات دفتر پژوهش های و انتشارات بدر، چاپ اول، سال1372  
  5. کونتز، هرولد و دیگران، (1372) اصول مدیریت، جلد اول، ترجمه محمد علی طوسی ودیگران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
  6. مقیمی، سید محمد، (1377) سازمان و مدیریت، انتشارات ترمه، چاپ اول.
  7. مورهد گریفین، رفتار سازمانی، (1379) ترجمه دکتر معمار زاده، انتشارات مروارید، چاپ چهارم.
  8. مینتزبرگ، هنری. سازماندهی: پنج الگوی کارساز، (1371) ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  9. نصیری، حسین ، (1386) اصول و مبانی مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).
  10. هرسی، بال و کنت، بلانچارد، (1365) مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه دکتر علی علاقه بند، انتشارات امیر کبیر.
  11. همر، مایکل، (1378) فراسوی مهندسی دوباره ترجمه: عبدالرضا رضایی نژاد، تهران؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا.
   1. http:www.daneprairie.com  
   2. http:www.dociran.com