دوره و شماره: دوره 15، شماره 47، بهار 1398 
3. مسئولیت کیفری ناشی از سوانح هوایی به‌وسیله پروازهای نظامی

صفحه 55-79

محمد اسماعیلی؛ سید محمد علوی؛ مهدی هادیان


5. تحلیل و بررسی تکنیک‌های حمله الکترونیکی علیه رادارهای مونوپالس

صفحه 107-130

جعفر خلیل‌پور؛ بیژن ساعدی؛ یاسر غفاری لشکناری