بهبود عملکرد امداد هوایی در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از‌ سامانه‌های اپتیکی و گرماسنجی در عملیات تجسس و نجات

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دافوس

2 زمینی / دانشکده فررماندهی و ستاد/ دافوس

3 مشترک/ دانشکده فرماندهی و ستاد/ دافوس

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی بهبود عملکرد عملیات تجسس و نجات در راستای بهبود امداد هوایی در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از‌ سامانه‌های جدید اپتیکی و حرارتی می‌باشد؛ لذا از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی/ موردی است. جامعه آماری شامل کلیه خلبانان، تیم رسکیو و مهندسین فنی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش ج. ا. ایران، به تعداد 30 نفر می‌باشد. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردیده است. یافته­های پژوهش مؤید آن است که استفاده از شیوه‌های مختلف تجسس و نجات و تجهیز بالگردهای امدادی به تجهیزات جدید تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد امداد هوایی در این پایگاه داشته و براساس نظر کارشناسان در صورت تجهیز بالگردهای امداد و نجات به دوربین‌های اپتیکی و گرماسنجی عملکرد بالگردها در عملیات تجسس و نجات هوایی به میزان 76 درصد افزایش خواهد یافت.[1]. Rescue

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Air Assistance Performance at the Fourth Air Base of the Islamic Republic of Iran's Army using new methods (Optical and Thermometer) of search and rescue

نویسندگان [English]

  • AHMAD MEHDI JAMALI 1
  • RAHMAN VARZIDEH 2
  • FRAMARZ AZIZI 3
2 aja/ dafooos
3 AJA/ DAFOOS
چکیده [English]

The purpose of this research is to improve the performance of search and rescue operations in order to improve airborne assistance at the 4th Air Base of the Army of the Islamic Republic of Iran. Therefore, it is purposeful, applied and in terms of type, method and descriptive nature / case. The statistical population includes all the pilots and the Rescue Team of the 4th Airborne Army of the Islamic Republic of Iran, with 30 people (in total). Interviews, questionnaires and library studies were used as a tool for data collection. The findings of the research confirm that the use of different methods of search and rescue and the equipping of helicopters with new equipment will have a significant impact on improving the performance of airborne assistance at this base. The results of the quantitative analysis indicate that 76% of the sample population believe that each of the indicators of the use of optic and thermometric methods to improve the performance of aids in the 4th Air Base of the Army of the Islamic Republic of Iran Iran are effective. The results of this study indicate that in order to improve the performance of the 4th Air Force Base Airborne Aid in the direction of the search and rescue, the rescue helicopters should be equipped with optical and thermometer cameras and, which the way of use will be at the end of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Army aviation
  • airborne assistance
  • Search and Rescue
  • optical and thermometer