مسئولیت کیفری ناشی از سوانح هوایی به‌وسیله پروازهای نظامی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 جانشین معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح

3 ریاست دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن­ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون­های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله­ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می­باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این‌گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی­باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می­توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal liability due to air crashes of Military flights

نویسندگان [English]

  • mohammad esmaeili 1
  • seyad mohammad alavi 2
  • mahdi hadian 3
1 shahid sattari university instructor
2 Deputy Chief of Staff of the Armed Forces
3 Head of Shahid Sattari Air University
چکیده [English]

Abstract:
This research with title “Civil liability due to air crashes of Military flights” seeks to investigate and explain the Criminal liability of the military pilots and their responsibility for the occurrence of air accidents and the entry of injury to the people and their facilities. Due to the inadequacy of the general rules of criminal liability in this area, the researcher tried to draw up a specific system of liability in this area inspired by the conventions relating to air accident rights, such as the Warsaw Convention, to protect these rules and support the people who receive injuries. The mythology of research was qualitative and use from thematic analysis. The statistical population included books and documents that sample were also considered to be similar to the community. The study said that, in the event of an air crash and the occurrence of injuries to third parties, the government, as the flight operations employer, and the pilots, have criminal liability as drivers of aircraft vehicles. Although the government's responsibility for such injuries is not due to the government's fault but criminal liability of the pilots will be subject to their own fault. In addition, pilots can be prosecuted if they commit one of the criminal blame under the Islamic Penal Code such as causing personal injury through.
Key words: Criminal liability, air crashes, Military flights, government and military pilots

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Liability
  • air crashes
  • Military flights
  • government and military pilots