هویت فرهنگی به مثابه گفتمان دفاعی در نظام فکری آیت الله خامنه ای(مدظله)

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی ره ، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

چکیده

هویت فرهنگی از عمده مسائل مطالعات فرهنگی و جامعه­شناسی فرهنگی در همه جوامع، بالاخص جوامع در حال گذار است. امروزه عمده متفکران اجتماعی در جهان در سایه تحولات سریع و پرشتاب عصر جدید به تبع جهانی­سازی و جهانی­شدن، در ادبیات خود از مسأله هویت و بالاخص جایگاه فرهنگ در منازعه­های آفندی و پدافندی سخن گفته­اند. یکی از راه­های پرداختن به این مسأله در ایران، بررسی اندیشه­های فکری- فرهنگی راهبردی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است. فهم و شناخت خوانش اسلامی- به عنوان یکی از جریان­های اصلی پس از وقوع انقلاب اسلامی که به نیروی هژمون مبدل گشت- از هویت­فرهنگی و دگرهای معارض آن می‌تواند بستر مناسبی برای سیاست­گذاران، مجریان و حافظان راهبردی الگوی خطوط فرهنگی درگفتمان دفاعی فراهم سازد. این مقاله با کاربست تحلیل گفتمان به مثابه یک روش و همچنین به تصویر کشیدن روش تحلیل گفتمان به مثابه یک مدل، درصدد تبیین الگوی هویت‌فرهنگی به مثابه گفتمان دفاعی در اندیشه آیت­الله سید علی خامنه­ای (حفظه الله) به عنوان منتخب طیف اسلام­گرا است. در پایان پژوهشگر با این باور که مؤلفه‌های هویت­فرهنگی در اندیشه­های آیت­الله خامنه­ای (مدظله) حاوی گفتمانی دفاعی برای غلبه بر جریان­های رقیب است، موفق به ترسیم الگوی پیش­فرض می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural identity as defense discourse (In the intellectual system of Ayatollah Khamenei)

نویسندگان [English]

  • hossein solati sarvandi 1
  • alireza kalantarmerjardy 2
1 Researcher
2 PHD in political sociology at Allameh Tabatabai University, a member of the SID
چکیده [English]

Identity and cultural identity are among the major issues in cultural studies and cultural sociology in all societies, especially Communities are in transition. Today, the major social thinkers in the world, in the light of the rapid and flourishing developments of the modern age, have been discussing the problem or identity issue in their literature, and, in particular, the place of culture has spoken in offensive and defensive strife. One way to address this issue in Iran, the effective and strategic thinking intellectual, cultural, social and political space of Iranian society. Understanding Islamic Reading - As one of the main currents after the Islamic Revolution, which became the hegemonic force from its cultural identity and its opposites, it can provide a suitable platform for policymakers, administrators and strategic guards of the model of cultural lines in defense discourse. This article, using the method of discourse analysis and selecting the thought of Ayatollah Sayed Ali Khamenei as the chosen speaker, seeks to explain the pattern of cultural identity and its main repercussions it is assumed that cultural identity, as a defense discourse, seeks to overcome rival currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • defense discourse
  • defense identity
  • Discourse
  • Cultural identity