کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 17
4. الگوی توسعه مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی با رویکرد پویایی

دوره 14، شماره 46، زمستان 1397، صفحه 39-53

10.22034/qjmst.2019.35681

علیرضا میرجمهری؛ مهدی صمیمی


5. مدیریت استعداد هوشمند: رویکردی نوین و عاملی برترساز در جنگ‌های آینده

دوره 12، شماره 37، پاییز 1395، صفحه 111-128

وحید مرادی؛ محمدامین آئینی


6. تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک‌سازی یگان‌های آجا

دوره 10، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 5-28

شهریار سیمچی


7. شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش در صنعت هوانوردی

دوره 10، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 29-46

محمد موسی خانی؛ عبدالله وثوقی نیری


8. بررسی ارتباط بین حلقه‌های چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی؛ دانشگاه افسری امام علی (ع)

دوره 10، شماره 27، بهار 1393، صفحه 91-104

روح الله فکوری؛ ایوب امیری؛ مهدی اسماعیلی؛ مرتضی نظری


9. بررسی ادراک فرماندهان از ارتباط فرهنگ سازمانی با چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی دانشگاه امام علی(ع)

دوره 9، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 49-74

اصغر محمدی فاتح؛ عمران محمدی فاتح؛ روح الله موذن؛ نورالدین اشرفی نژاد


13. رهیافت‌ها و راهبردهای مدیریت دانش با تاکید بر اتاق‌های فکر در آجا

دوره 8، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 87-106

اصغر زبرجدی؛ بیژن حیدرپور


14. بررسی اثرات استفاده از سامانه مدیریت دانش درعملکرد سازمان‌های نظامی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 7-27

محمد فهمیده؛ علی خلیلی؛ علی‌اصغر سالارنژاد