نویسنده = احمدمهدی جمالی
چگونگی توانمند سازی بازرسان فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 54، اسفند 1399، صفحه 53-76

10.22034/qjmst.2021.243870

فرهاد ابوالحسنی؛ احمد مهدی جمالی؛ علیرضا نریمانی


عملکرد مرکز بازسازی و بهینه‌سازی یا علی (ع) هوانیروز در ارتقاء آمادگی رزمی آجا

دوره 16، شماره 51، خرداد 1399، صفحه 103-126

10.22034/qjmst.2020.43535

احمدمهدی جمالی؛ محمدتقی پرتوی؛ مرتضی پور جعفری


هوانیروز و دفع تجاوز دشمن بعثی در سال دوم جنگ

دوره 14، شماره 44، شهریور 1397، صفحه 51-68

یوسف بختیاری؛ حمید حسن پور؛ احمدمهدی جمالی


چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی

دوره 14، شماره 43، خرداد 1397، صفحه 97-128

مجید رجب پور؛ احمدمهدی جمالی؛ محمدابراهیم خلیلی


عملکرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات بیت المقدس

دوره 13، شماره 42، اسفند 1396، صفحه 141-167

حسن نوروزی؛ احمدمهدی جمالی؛ حمید حسن‌پور


الزامات تدوین داکترین هوانیروز در جنگ‌های ترکیبی

دوره 13، شماره 40، شهریور 1396، صفحه 53-76

احمدمهدی جمالی؛ عبدالعلی پورشاسپ