الزامات تدوین داکترین هوانیروز در جنگ‌های ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تغییر در ماهیت نبردها، بررسی مجدد توانمندی‌ها و ضعف‌های دشمن و خودی را ضروری ساخته است. تجربه جنگ‌های اخیر در منطقه نشان می‌دهد که نوعی از جنگ با پیچیدگی خاصی ظهور کرده که با به‌کارگیری ترکیبی از ابزارهای متعارف و نامتعارف در پی بی‌ثبات کردن کشورهای هدف می‌باشند. از طرفی کاربرد یگان‌های نظامی بخصوص هوانیروز درصحنه‌های نبرد به تمهیدات و تهیه طرح‌های متنوع و متناسب با شرایط آتی نیاز دارد، لذا قبل از آغاز جنگ نیاز به تلاش فراوان جهت افزایش آمادگی رزمی این نیروها هست. در شرایط جنگ ترکیبی با توجه به مقدورات هوانیروز برای مشابه با این نوع تهدیدات این سؤال پیش می‌آید که آیا نیازی به تدوین دام‌ترین هوانیروز هست. در این مقاله پس از بررسی جنگ‌های ترکیبی اخیر و شناخت مقدورات، توانایی‌ها و محدودیت‌های هوانیروز و همچنین موقعیت ژئواستراتژیکی ایران، این نتیجه حاصل گردید که نیاز به تدوین دام‌ترین هوانیروز در جنگ‌های ترکیبی بیش‌ازپیش احساس می‌گردد. درواقع هدف این مقاله نیازسنجی تدوین دام‌ترین هوانیروز در جنگ ترکیبی هست. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده و درنهایت پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of the Requirements for the development of the Army Aviation doctrine in Hybrid warfare

نویسندگان [English]

 • AHMAD MEHDI JAMALI 1
 • Abdolali Poorshasp 2
2 War faculty,Dafoos, Tehran. Iran
چکیده [English]

The change in the nature of the battles has necessitated a reassessment of the capabilities and weaknesses of the aggressor and the insider forces. The experience of the recent wars in the region shows that a kind of war has appeared with a particular complexity, which involves the use of a combination of conventional and unconventional means to destabilize target countries. On the other hand, the use of military units, especially airborne units in the battlefield, requires preparation of various plans that are appropriate to future conditions, so before the war begins, much effort is needed to increase the combat readiness of these forces. In hybrid warfare situations, with regard to airborne capabilities, similar to these types of threats, the question arises: is there no need to develop the Army Aviation doctrine? In this paper, after examining recent hybrid wars and recognizing the airborne capabilities and geostrategic position of Iran, it was concluded that the need to develop the Army Aviation doctrine in hybrid wars was felt more than ever. In fact, this paper aimed to assess the need to develop the Army Aviation doctrine in hybrid warfare. This research is descriptive-analytical and finally, some suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Army Aviation
 • doctrine
 • Hybrid warfare
 • آقامحمدی، داوود و همکاران. (1388). آیین‌نامه گردان هوانیروز در پشتیبانی از رزم ناهمتراز به شماره 19-1 ز، تهران: انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.
 • آیین‌نامه گردان مختلط هوانیروز در پشتیبانی از رزم ناهمتراز (1391). تهران: انتشارات معاونـت تربیت و آمـوزش نیـروی زمینـی ارتش.
 • احمدی، حسن. (1393). تدوین داکترین و راهبردهای هواپیمایی نزاجا جهت مقابله با تهدیدات ناهمتراز، تحقیق نظری، مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • اطلس گیتاشناسی، 1373.
 • بقایی، کورش و پرواس، سیدرضا. (1395). جایگاه هوانیروز در جنگ ترکیبی، نخستین همایش جنگ ترکیبی، دافوس آجا.
 • بهمنش، غلامرضا. (1383). پدافند غیرعامل. انتشارات جلد اول، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.
 • بارانی، داود. (1390). دکترین رزم زمینی در محیط ناهمگون، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی.
 • پیری، هادی مراد. (1392). انتخاب صحنه‌های عملیات نظامی (گذشته و آینده). انتشارات: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ثروتی، محسن. و مظلوم، علی. (1385). راهنمای تدوین دکترین در حوزه نظامی، دبیرخانه هیئت عالی تجدیدنظر در آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ترابی، یوسف. (1379). بررسی روابط اقتصادی نظامی ایران و ایالت متحده امریکا. تهران.
 • دانش‌آشتیانی، محمدباقر. (1389). اصول و روش تدوین دکترین نظامی، مقاله، 25/6/89.
 • جانسون، ریچارد. و  مک کالو. (1395). ترجمه احمد الهیاری، تهران، انتشارات: دافوس.
 • رضایی، محسن. (1390). جنگ به روایت فرمانده، تهران، انتشارات: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 • رزم‌خواه، محمدرضا. (1385). مقدمه‌ای بر جنگ نامتقارن، دانشکده فرماندهی و ستاد.
 • شاه‌محمدی، حجت. (1382). تاریخچه هوانیروز از پیدایش تا تکامل (جلد اول)، تهران: نشر شهید سعید محبی.
 • صفوی، سید یحیی. (1384). جغرافیای نظامی ایران، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 • کالینز، جان ام. (1371). استراتژی بزرگ، مترجم کوروش بایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
 • کریم زاده، اردشیر. (1388). حماسه‌های ماندگار هوانیروز در دفاع  مقدس، تهران.
 • معاونت آموزش و پژوهش هوانیروز. (1391). استاندارد پرواز، مقررات پروازی هوانیروز.
 • معاونت عملیات و اطلاعات هوانیروز. (1370). شناسایی و کاربرد هوانیروز، تهران: ستاد فرماندهی.
 • مشرق نیوز. (1397). هوانیروز چگونه داعش را در مرزها نابود کرد. کد خبر 845916 تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ https://www.mashreghnews.ir/news/845916.
 • یارندی، سید محسن. (1395). جنگ ترکیبی و جنگ آرمانی نسل‌های جدید، همایش جنگ ترکیبی دافوس.
  • Brian P. F. (2009). The hybrid threat concept, master thesis, school of advance military studies.
  • Ministry national defense republic of chaina. (2009). Quadrennial Defense Review. Natan friar, hybrid threats.
  • www.Mashhad news.ir.