چگونگی ایجاد هماهنگی در راستای هم‌افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث غیرمترقبه آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تبیین نحوه ایجاد هماهنگی در راستای هم­افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث غیرمترقبه آینده، در دو مرحله قبل و هنگام وقوع بحران است؛ لذا از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری این مقاله را خلبانان پایگاه‌های هوانیروز و مسئولین سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل می‌دهند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اکثریت افراد جامعه نمونه بر این اعتقادند که پرداختن به مؤلفه­های برنامه­ریزی، پیش­بینی، فرماندهی و کنترل در عملیات امدادرسانی (در مرحله قبل و هنگام وقوع حوادث) به میزان زیاد و خیلی زیاد در جهت  هماهنگی در راستای هم‌افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور  نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Create Coordination in Order to Increase Synergies Between the Army Aviation and the Country's Crisis Management Organization in Future Unforeseen Events

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mahdi Jamali 1
 • Taghi Dodagenh 2
 • Ibrahim Ijabi 3
1 Faculty member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Master of Defense Management, AJA University of Command and Staff, Tehran, Iran.
3 Faculty member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to explain how to create coordination in order to increase synergy between the army aviation and the crisis management organization in future unforeseen events, in the two stages before and during the crisis. The statistical population consists of pilots of air bases and officials of the country's crisis management organization. Interviews, questionnaires and library studies used as data collection tools. The results show that addressing the components of planning, forecasting, command and control in relief operations, play a large and very important role in coordinating the synergy between the army aviation and the crisis management organization.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis Management Organization
 • Army Aviation
 • Coordination
 • synergy
 • اعرابی، محمد. (1393). طراحی ساختار سازمانی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • جمالی، احمد مهدی. (1397). پیدایش تا درخشش هوانیروز، تهران: دافوس آجا.
 • دودانگه، تقی. (1398). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، نحوه ایجاد هماهنگی در راستای هم­افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور، تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ایران.
 • رابینز، استیفن پی. (1381)، مبانی مدیریت، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • رضائیان، علی. (1386). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
 • عظیمی، آزاده. (1390). مقاله تحلیل مکانی سایت‌های امدادرسانی هوایی، مجله علمی تخصصی برنامه‌ریزی فضایی(17): 67.
 • علمداری، شهرام. (1394). الگوها و دیدگاه‌ها در مدیریت بحران، تهران: بوستان حمید.
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • کریمی، منصوره. (1396). راهنمای عملیاتی و اجرایی و پیاده‌سازی ساختار سازمانی، تهران: انتشارات فرمنش.
 • گیوه­چی، سعید. (1390). سیستم‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی در سوانح، تهران: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال‌احمر.
 • محبی‌فر، رفعت. (1385). طراحی ساختار بخش دولتی برای مواجهه با بلایای طبیعی در ایران، پایان‌نامه درجه دکتری تخصصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • وزارت کشور (1388) آیین­نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.

Thomas E (1990). Emergency management strategies for maintaining organizational integrity. New York: springer verlay.