کلیدواژه‌ها = عملکرد
عملکرد مرکز بازسازی و بهینه‌سازی یا علی (ع) هوانیروز در ارتقاء آمادگی رزمی آجا

دوره 16، شماره 51، خرداد 1399، صفحه 103-126

10.22034/qjmst.2020.43535

احمدمهدی جمالی؛ محمدتقی پرتوی؛ مرتضی پور جعفری


بررسی رابطه کیفیت زندگی شغلی با عملکردکارکنان دستگاه‌های انتظامی استان فارس

دوره 12، شماره 38، اسفند 1395، صفحه 97-116

مهربان هادی پیکانی؛ رقیه کشوریان آزاد