نویسنده = بهرام رضایی
تبیین رابطه آینده‌نگاری و نیروی دریایی راهبردی

دوره 9، شماره 25، آذر 1392، صفحه 129-150

شهرام نوروزانی؛ بهرام رضایی


شبیه‌سازی کشف و شناسایی تهدیدات هوایی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل‌

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 125-140

بهرام رضایی؛ محمّدتقی پرتوی؛ غلامرضا نصیرپور


تاثیر خلیج فارس بر امنیت ملی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 127-138

بهرام رضایی