تاثیر خلیج فارس بر امنیت ملی ایران

نویسنده

چکیده

اطلاعات موجود حاکی از این است که نفت امریکا در حال تمام شدن است، امریکا تا دهه 1950 در تولید نفت خودکفا بود، اما از آن پس، به نفت خلیج فارس روز به روز وابستگی بیشتری پیدا کرد و در صورت تمام شدن نفت امریکا این وابستگی در سال های آینده به طور مشهودی نماد بیشتری پیدا خواهد کرد؛ از آنجایی که درصد زیادی از نفت جهان از طریق خلیج فارس به سایر نقاط جهان جابجا می شود، امنیت خلیج فارس در طول قرن گذشته همواره به علت وجود حدود 65% ذخایر انرژی جهان در این منطقه حساس و استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. بی شک ادامه جریان آزاد انرژی، تاثیر زیادی بر امنیت منطقه و به خصوص ایران دارد، به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران این امنیت باید صرفاً‌ توسط کشورهای منطقه تامین شود. به عقیده وزیر دفاع سابق ایران امیر دریابان علی شمخانی با همکاری تمام کشورهای منطقه باید خلیج فارس را به صلح، وحدت و دولتی تبدیل کنیم[1] که بی شک در سایه این رهگذر نه تنها امنیت ایران بلکه امنیت تمام منطقه تامین خواهد شد.1-  روزنامه همشهری، خلیج فارس، سال چهارم ، یهمن 82 شماره 39

عنوان مقاله [English]

Impact of Persian Gulf on national security of Iran

نویسنده [English]

  • Bahram Rezaei