فرماندهـــان از بکــارگیری GISچه سودی مــی برند؟

نویسنده

چکیده

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به‌عنوان ابزاری مهم از فن‌آوری اطلاعات نقشی محوری را در عملیات‌های نظامی که اساساً ماهیت مکانی دارند، ایفا می‌کنند. فرماندهی، کنترل، ارتباطات و تعامل‌پذیری در عملیات‌های نظامی وابستگی شدیدی به دسترسی به اطلاعات دقیق به‌منظور توفیق در تصمیمات سریع دارند. در عصر رقومی حاضر، GIS با امکانات دریافت، نگهداری، بازیابی، به هنگام‌سازی، پردازش، تجزیه و تحلیل، مدل‌سازی و نمایش داده‌های مکانی گوناگون یک ابزار عالی تصمیم‌گیری برای فرماندهان نظامی در عملیات‌ها می‌باشد به‌طوری‌که امروزه استفاده از کاربردهای GIS در امور نظامی و دفاعی شیوه‌های عملیاتی را منقلب ساخته است. نیروهای نظامی GIS را در کاربردهای متعددی از قبیل مدیریت میدان جنگ، پاکسازی میدان مین، عملیات‌های حافظ صلح، سیستم‌های اطلاعات جاسوسی، آموزش و ... به‌کار می‌گیرند. این مقاله مروری اجمالی بر به‌کارگیری GIS در کاربردهای نظامی خواهد داشت.

عنوان مقاله [English]

In what ways do the commanders benefits from GIS?

نویسنده [English]

  • Bahram Rezaei