تعداد مقالات: 428

1. جنگ نَرم

دوره 4، شماره 8، تابستان 1386، صفحه 1-7

عباسعلی منصوری


2. جنگ نَرم

دوره 4، شماره 9، تابستان 1386، صفحه 1-7

عباسعلی منصوری


3. توانمندی‌های پهپاد درجنگ‌های آینده

دوره 7، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 5-17

حسین شکوهی؛ علی همت عندلیبی


4. بررسی شرایط تأمین جیره اضطراری در نزاجا

دوره 11، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 5-24

ابراهیم عابدی؛ عباس زنوزی


6. تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر توسعه و توانمندی منابع انسانی دانشگاه‌های افسری آجا

دوره 10، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 5-20

محسن مرادیان؛ علیرضا شعبانی فرد؛ فتح‌الله کلانتری


7. مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


10. تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک‌سازی یگان‌های آجا

دوره 10، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 5-28

شهریار سیمچی


15. تحلیلی بر دکترین نظامی-دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا در محیط ملی و بین‌الملل

دوره 12، شماره 36، تابستان 1395، صفحه 5-27

محمد باقر دانش آشتیانی؛ علی رستمی


16. دانش محوری،پیشنیاز تحول و توسعه

دوره 3، شماره 5، بهار 1385، صفحه 5-24

غلامعلی امیری


17. آشنایی مختصر با عملیات ضد جنگ روانی

دوره 3، شماره 7، زمستان 1385، صفحه 5-13

جمشید فرقانی‌نیا؛ سیدمحسن کمالی


21. انقلاب در امور نظامی و کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 5-26

ایرج بختیاری


22. بازدارندگی نوین در نظم و ساختار نوین نظام بین الملل (داده‌های نظری و یافته‌های تجربی)

دوره 12، شماره 38، زمستان 1395، صفحه 5-32

مهدی اسفندیاری؛ مظفر حسنوند؛ زیبا ایمان دار


25. تحلیل رفتار بازیگران خارجی در بحران سوریه؛ همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

دوره 13، شماره 41، پاییز 1396، صفحه 5-28

مهدی روحی؛ ابراهیم حاجیانی