نویسنده = علی فرهادی
تعداد مقالات: 5
2. ارائه الگوی ارتقای بهره وری نیروی انسانی در یکی از یگانهای دفاعی کشور

دوره 15، شماره 50، اسفند 1398، صفحه 135-156

10.22034/qjmst.2020.38957

علی فرهادی؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


3. برون‌سپاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی در سازمان های نظامی (مورد مطالعه: نیروی هوایی)

دوره 13، شماره 40، شهریور 1396، صفحه 29-51

نیک بخش حبیبی؛ علی فرهادی؛ محمد رضا بابایی