ارائه مدل تأمین نیروی انسانی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نیروهای مسلح در دهه آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران. ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

تأمین نیروی انسانی در نیروی‌های مسلح با توجه به شرایط خاص آن در هر کشوری همواره با چالش تأمین نیروی انسانی کارآمد روبرو است. با گسترش فنّاوری و چالش‌های جدید منطقه‌ای و جهانی بر اهمیت تأمین نیروی انسانی کارآمد افزوده می‌شود. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و کاهش رشد جمعیت در ایران چه‌بسا این امر نیازمند توجه بیشتری نیز است. تاکنون پژوهشی برای مدل تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح از منظر جمعیت و سایر تغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی صورت نگرفته است. این پژوهش از نوع کیفی، بنیادی- کاربردی و اکتشافی توصیفی بوده و دارای نگاه آینده‌پژوهی است. بدین‌صورت که پس از مرور ادبیات نظری و پژوهش‌های پیشین و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، عوامل اثرگذار بر مدل تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح شناسایی شد و در مرحله دوم پس از انجام مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی در نیروهای مسلح و به‌کارگیری روش گراندد تئوری چارمازی، مدلی جامع و بومی برای تأمین نیروی انسانی با تأکید بر دهه‌ی آینده برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظهور یافت. مدل به‌دست‌آمده شامل 4 مقوله مفهومی می‌شود: 1) جذب پارتیزانی آینده محور 2) عوامل محیطی اثرگذار خارج از کنترل 3) نگهداشت برای جذب 4) مردان و زنان آینده‌ی میدان. با توجه به مقوله‌های به‌دست‌آمده پیشنهادهای کاربردی برای تأمین نیروی انسانی در چند دهه‌ی آینده به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a human resource supply model in Islamic republic of Iran whit emphasis on the armed forces in the next decade

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shahmohammadi 1
 • Ramin Ghadimi 2
1 Assistant professor. faculty of Supreme National Defense University. Tehran. Iran.
2 MSc. of Industrial Management. Kharazmi University. Theran. Iran.
چکیده [English]

Armed forces are always facing the challenge of efficient human resources recruitment due to their specific conditions in each country, considering development of technology and new regional and global challenges, the importance of supplying human resources increases. The armed forces of the Islamic Republic of Iran are not exempted from this trend, and considering the special conditions of the Islamic Republic of Iran in the Middle East and decreasing population growth in Iran, this requires more attention. So far, there has been no research for the model of human recourse supplying in the armed forces from the perspective of population and other macro-economic and social variables. This research is a qualitative, fundamental-applied, descriptive exploratory type and has a future research perspective. In this way, after reviewing the theoretical literature and previous researches and the orders of the Supreme Leader, the factors influencing the model of human resource supply in the armed forces were identified, then in the second stage, after conducting in-depth semi-structured interviews with 18 experts, using grounded theory method of charmaz, a comprehensive and local model for providing human resources with an emphasis on the next decade for the armed forces of the Islamic Republic of Iran emerged. The obtained model includes 4 conceptual categories: 1) Future-oriented guerrilla recruitment 2) Influencing environmental factors those are out of control 3) Maintenance for recruiting 4) Battlefield future men and women. According to the obtained categories, practical suggestions have been presented to the armed forces of the Islamic Republic of Iran for the human resource supplying in the next few decades.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human resource supply
 • Reduction in population growth rate
 • Grounded Theory
 • Battlefield future men and women
 • Futurology
 • ابطحی، سید حسین. (1389). مدیریت منابع انسانی اداره امور کارکنان در سازمان‌های دولتی، صنعتی و بازرگانی، چاپ هفتم، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی در: khamenei. ir.
 • امام خمینی (ره)، منشور گزینش از منظر امام، قابل‌دسترسی در imam-khomeini. ir.
 • توکلی، عبدالله و گائینی، ابوالفضل. (1392). مدیریت منابع انسانی اسلامی. قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • تیموری، نازنین؛ رنگریز، حسن؛ عبدالهی، بیژن و زین‌آبادی، حسن. (1397). اولویت‌بندی عوامل مؤثر برجذب و تأمین نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع). 10 (1): 75-100.
 • چارماز، کتی. (1397). ساختن نظریه مبنایی، راهنمایی کاربردی برای تحلیل کیفی، ترجمه: کاظمی موحد، مهزیار و ایرانی، حمیدرضا، چاپ اول، تهران: رسا.
 • چهار دولی، عباس. (1398). نگاهی اسلامی به مدیریت منابع انسانی در نیروهای مسلح. دوماهنامه علمی- تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 4 (6): 20-44.
 • دانایی‌فرد، حسن و امامی، مجتبی. (1386). تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد: استراتژی‌های پژوهش. چاب دوم، تهران: اندیشه مدیریت.
 • روئین، فریبا؛ محبی، سراج‌الدین و گلرد، پروانه. (1399). ارائه الگوی نظام جذب و تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای در آموزش‌وپرورش. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 10 (4): 163-191.
 • سبیلی، ابراهیم. (1397). مدیریت منابع انسانی نظامی: چشم‌اندازی عمومی در مورد برنامه‌ریزی منابع انسانی در نیروهای مسلح، نخستین کنفرانس سالانه‌ ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مشهد.
 • سعادت، اسفندیار. (1397). مدیریت منابع انسانی. چاب هفتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 • سلگی، زهرا؛ وحدتی، حجت؛ موسوی، سید نجم‌الدین و نظری پور، امیر هوشنگ. (1399). طراحی مدل زنجیره تأمین منابع انسانی ناب: پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(2): 95-122.
 • سید جوادین، سید رضا. (1392). مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. چاب سوم، تهران: نگاه دانش.
 • شرح غررالحکم، نویسنده: آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ؛ ج 1: 88؛ ج 2: 864-429-540-47؛ ج 4: 623؛ ج 5: 448؛ ج 6؛ 118-117.
 • قاسمی، صالح. (1396). باید برگردیم: دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت، چاپ اول، تهران: انتشارات خیزش نو.
 • قرآن کریم
 • کرس ول، جان دبلیو. (1392). طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش و دانای طوس، چاب دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • گزینش از نگاه مقام معظم رهبری، قابل‌دسترسی در: http: //gozinesh. sko. ir/page-gozineshmain/fa/39/form/pId3891.
 • گزینش درآیات و روایات، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجو، سازمان سنجش و آموزش کشور، قابل‌دسترسی در: https: //sd. sanjesh. org/aboutus. aspx.
 • مجلسی، محمد باقر. (1368). بحارالانوار، جلد 67، دارالکتب الاسلامیه.
 • محمدی ری‌شهری، محمد (۱۳۶۲)، میزان الحکمه، ج ۷، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 • محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ؛ ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1386، ج 1: 312، ج 2: 565.
 • مکارم شیرازی، ناصر (1368). مسئله مدیریت و فرماندهی در اسلام، انتشارات هدف.
 • Cooper, M. (2014). Military Human Resource Management: A Comparative Analysis between the Australian Defence Force and the Canadian Forces.  Exercise Solo Flight, Canadian Forces College.
 • Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Cycyota, C. S. & Ferrante, C. J. (2007). Guest editors' note: Human resources and leadership lessons from the military. Human Resource Management, 46(1), 1-4.
 • Dubey, s (219). Doctor of philosophy in Human resource management of Indian armed forces military science. Jiwaji University, Gwalior (m. p).
 • Genç, s. özcan, k (2019). Developing an hr strategy map for military context. The European proceedings of social & behavioural sciences epsbs.
 • Patrichi, M. E. (2015). General military human resource management and Special Forces human resource management. A comparative outlook. Journal of Defense Resources Management. (JoDRM), 6(2), 75-82.
 • Rynes, S. L. & Barber, A. E. (1990). Applicant attraction strategies: An organizational perspective.  Academy of management review15(2), 286-310.
 • Tsang, A. S. (2000). Military doctrine in crisis management: three beverage contamination cases. Business Horizons, 43(5), 65-65.
 • Yuengert, L. G. (2020).  How the Army Runs: A Senior Leader Reference Handbook, 2019-2020. Army War College.