نیم نگاهی به ارزشیابی اثربخشی آموزش

نویسنده

چکیده

امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها در بحث آموزش و توسعه کارکنان ، ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی و چگونگی انجام آن است. 
از این رو ، مقاله حاضر در صدد تبین اجمالی ارزشیابی آموزش ، دلایل ارزشیابی ، فرآیند ارزشیابی ، ستاده های مورد استفاده ارزشیابی آموزش در ارزشیابی آموزشی پرداخته و سپس با معرفی رویکردهای ارزشیابی آموزش و مقایسه آنها به
نتیجه گیری می پردازد.

عنوان مقاله [English]

Look at the evaluation of the effectiveness of education

نویسنده [English]

  • Naser Poorsadegh