عوامل تأثیرگذار در ارتقاء خلاقیت و نوآوری دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

دانشگاه­های افسری به‌عنوان مهد آموزش‌وپرورش افسران و فرماندهان در سطح نیروهای مسلح به دلیل ارتباط مستقیم با انسان­ها یکی از مهم‌ترین حوزه­های توسعه­ به شمار می‎روند. تحقق این امر نیازمند فرماندهان و آموزش‌دهندگانی سالم، شاداب و باانگیزه کاری بالا است. ­هدف اصلی این پژوهش، تبیین خلاقیت و نوآوری در دانشگاه­های افسری آجا است. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام شد. برای اندازه‌گیری سنجش خلاقیت و نوآوری،  از پرسشنامه 12 گویه‌ای مدل دورجی و همکاران با طیف لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان دانشگاه­های افسری آجا است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی و فرمول نمونه‌گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که سبک رهبری، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی باعث ارتقاء خلاقیت و نوآوری در دانشگاه­های افسری آجا خواهد شد. همچنین، سبک حمایتی، ساختارهای منعطف و ارگانیک، جو سازمانی و ریسک­پذیری سازمان و کارکنان در انجام تغییرات در دانشگاه­های افسری آجا مهم­ترین عامل بروز خلاقیت و نوآوری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors in Promoting Creativity and Innovation in the Military Academies of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Shahab Rostami
M.A in Defense Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Officer universities, as a training center for commanders, are one of the most important areas of development. Achieving this requires healthy, vibrant and highly motivated commanders and trainers. The main purpose of this study is to explain creativity and innovation in AJA officer universities. To measure creativity and innovation, a 12-item questionnaire of Dorji et al. Model with Likert scale was used. The statistical population of the study includes 140 employees of AJA military universities. Using stratified random sampling method and Cochran sampling formula, the sample population was 55 people. Analysis of the results of quantitative analysis (Chi-square test) at the level of five percent error (α = 0.05) showed that leadership style, organizational structure and organizational culture will promote creativity and innovation in AJA officer universities; Also, supportive style, flexible and organic structures, organizational climate and staff risk-taking in making changes in AJA officer universities are the most important factors in the emergence of creativity and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership style
 • organizational structure
 • organizational culture
 • آندریوپولوس، کنستانتین، پاتریک داوسون، (1390)، مدیریت تحول، خلاقیت و نوآوری، طالقانی، غلامرضا، چاپ یکم، تهران: انتشارات علم و ادب.
 • آمابیل، ترزا، (1998)، خلاقیت را چگونه از بین ببریم؟، حسینیان زرنقی، حسین، ماهنامه تدبیر، شماره 97
 • اکبرزاده، نجمه، شفیع‌زاده، احسان، (1391)، بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان، فصلنامه رشد و فناوری، 9 (33)
 • احتشامی، کاملیا، (1381)، تشویق نوآوری، ماهنامه گزیده مدیریت، شماره 22، تهران
 • استیری روح‌اله، مشیری، بنیامین، (1388)، ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان، کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام‌های مالی در ایران.
 • بختیاری­مقدم، حسن، (1389)، خلاقیت و نوآوری در سازمان­های امنیتی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
 • بیگدلو، مهدی، (1388)، راه­های نیل به نوآوری در ساختار آموزشی دانشکده فارابی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران.
 • تابش فرد، علی؛ سید نقوی، میر علی و زمانی منش، حامد. (1393) بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی.
 • ترنینکو، جان؛ وسمن، آلاز؛ ‌زلاتین، بوریس، (2002)، TRIZ نوآوری نظام ­یافته، مصطفی جعفری و همکاران،‌ تهران، انتشارات رسا.
 • تراکمه، محمد­صادق، (1384)، نوآوری مولد در سرویس­های اطلاعاتی و امنیتی ج.ا.ا، فصلنامه امنیت­پژوهی، شماره 13
 • حسنوی، رضا، جهانگیری، آناهیتا، (1386)، نوآوری ارزش در صنعت خدمات درمانی، فصلنامه مدیریت فردا، 18
 • حقایق، سیروس، (1380)، ویژگی­های سازمان­های صنعتی خلاق و نوآور، ماهنامه علمی و آموزشی در زمینه مدیریت (تدبیر)، شماره 111، تهران
 • دلوی، محمدرضا و همکاران، (2000)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سیمین.
 • دهدشتی، شاهرخ، عبدالعلی، ح، (1390)، تبیین خلاقیت و انگیزش در نوآوری: موج‌سواری سازمان‌ها، مجله توسعه مدیریت، 14 (90)
 • رضائیان، علی، (1385)، اصول مدیریت، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
 • رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره.(1395) بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجی­گری تسهیم دانش. مطالعات مدیریت (­بهبود و تحول)80 ‌ (25)
 • سعیدی­کیا، مهدی، (1384)، اصول و مبانی کارآفرینی، چاپ یکم، تهران، انتشارات کیا.
 • شاین، ادگار (1383)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، برزو فرهی و شمس­الدین نوری نجفی، تهران: سیمای جوان.
 • شهرآرای، مهدی، (1375)، سازمان خلاق و نوآور، مجله دانش مدیریت، دانشکده علوم اداری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
 • صمد­آقایی، جلیل، (1379)، تکنیک­های خلاقیت فردی و گروهی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
 • صادقی‌مال­میری، منصور، (1386)، خلاقیت رویکردی سیستمی (فرد، گروه، سازمان)، تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • طالقانی،غلامرضا. فریمانی،علی اکبر (1392)، مجموعه کامل تئوری های مدیریت، تهران: انتشارات مدرسان شریف.
 • علیرضایی، ابوتراب، تولایی، روح‌اله، (1378)، راهکارهای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 2 (3)
 • قوچانی، فرخ، بدری­زاده مریم، 1390، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم­های اطلاعاتی، فصلنامه چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره­7،
 • لوالیه، توماس و تلیه، آلبرت، (2006)، مدیریت نوآوری، انصاری، منوچهر و خیرخواه، امیرسامان، سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
 • مطهری، مرتضی، (1372)، مقدمه­ای بر جهان­بینی اسلامی جامعه و تاریخ، چاپ یکم، تهران، انتشارات صدرا.
 • موسوی خطیر، سید جالل؛ نادری، ابوالقاسم و ابیلی، خدایار. )1395 .) نقش مکانیزم های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاههای دولتی شهر تهران، فصلنامة علمی پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، 6(3 ،)179-212.
 • مهدوی، حمید، شیخ‌زین‌الدین، محمود، خدابنده، لیلا، (1390)، تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، فصلنامه رشد و فناوری، 7 (27)
 • مرادی و ابراهیم­پور، (1393)، تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان‌های دانش‌بنیان، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 40.
 • مجیدی، سیدعلی، (1395)، خلاقیت و نوآوری کارکنان پایور ساحفاجا با نگرش بر مؤلفه­های سازمان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران
 • میرمیران، سیدجلیل، (1384)، خلاقیت و نوآوری فردی، گروهی، سازمانی، چاپ اول، تهران، انتشارات گهر.
 • مهدی، والفی، (1379)، فراسوی اسطوره نبوغ، چاپ یکم، تهران، انتشارات روزانه.
 • Ajmal, M. M., & Koskinen, K. U. (2008). Knowledge transfer in project-based organizations: an organizational culture perspective. Project management journal39(1), 7-15.
 • Anderson, N., Potočnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. Journal of management40(5), 1297-1333.
 • Bosch-Sijtsema, P. M., & Postma, T. J. B. M. (2004). A knowledge-based approach to innovation: An application for project-based firms. In Proceedings of EGOS (European group of organizational studies), Ljubljana, Slovenia, July 2004.
 • Donate, M. J., & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of business research68(2), 360-370.
 • Ionescu, V., Cornescu, V., & Druic, E. (2012). Creativity, innovation and change in knowledge-based organization. Revista Economica2, 160-166.
 • Ridley, M. (2020). How innovation works: And why it flourishes in freedom. New York: Harper.
 • Quintane, E., Casselman, R. M., Reiche, B. S., & Nylund, P. A. (2011). Innovation as a knowledge‐based outcome.Journal of knowledge management.
 • Puukka, J., Charles, D., Gines Mora, J., & Nazare, H. (2011). Higher education in regional and city development: Basque Country, Spain. OECD.
 • Mayer‐Foulkes, D. (2013). A Cross‐country Causal Panorama of Human Development and Sustainability. Review of Development Economics17(2), 235-251.
 • Mina, A., Bascavusoglu-Moreau, E., & Hughes, A. (2014). Open service innovation and the firm's search for external knowledge. Research policy43(5), 853-866.
 • Tocan, M. C. (2012). Knowledge Based Strategies for Knowledge Based Organizations. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology2(6), 167-177.