ارزیابی تنش‌های حرارتی و برودتی و تأثیر آن بر فعالیت‌های نظامی در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

آب‌وهوا از عواملی است که طرح‌های نظامی، تاکتیک‌ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق به‌منظور ارزیابی تنش‌های حرارتی و برودتی و تأثیر آن‌ها بر فعالیت نیروهای نظامی در استان آذربایجان غربی از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک استفاده گردید. بدین منظور از بین ایستگاه‌های سینوپتیک موجود در منطقه، 7 ایستگاه که دارای طول دوره آماری بالای 25 سال (2009- 1985) بودند، انتخاب گردید. سپس داده‌های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، ابرناکی و فشار بخار اشباع در دوره روزانه و ساعتی از سازمان هواشناسی دریافت گردید. شرایط آسایش اقلیمی و تنش‌های گرمایی و سرمایی در روزها و ماه‌های مختلف سال با استفاده از شاخص PET ارزیابی و سپس در محیط GIS پهنه‌بندی گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در مناطق مرتفع استان (ارتفاعات غربی و جنوب شرقی) به‌غیراز ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در بقیه ماه‌های سال تنش‌های سرمایی با شدت‌های مختلف برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد. علی­رغم این ‌که در مناطق کم ارتفاع (بخش‌های شرقی) استان در بین ماه‌های فروردین تا آبان شرایط مطلوب و نسبتاً مطلوبی برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد اما در بین ماه‌های آبان تا فروردین به علت حاکمیت تنش‌های سرمایی، شرایط برای فعالیت نیروهای نظامی مطلوب نیست. تنش‌های گرمایی در سطح استان بسیار محدود بوده و تنها در ماه‌های تیر و مرداد در مناطق کم ارتفاع استان اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of thermal and cold stresses and their impact on military activities in West Azerbaijan Province

چکیده [English]

Climate in all human activities, including military activities has a major impact. Climate factors that military plans, tactics and doctrines, command, select troops, military equipment, clothing, logistics, maintenance, development and support will be affected. In this study, to evaluate the climatic comfort of troops in west Azerbaijan province was used as an index of physiological equivalent temperature. Purpose of the stations in the region, which has 7 stations throughout the period of over 25years (1985-2009) were selected. The data on climatic parameters including air temperature, relative humidity, wind speed, cloud and vapor pressure during the day and hourly were received. Heat and cold stress conditions, climate and comfort in the days and months of the year were assessed by using the PET. The results showed that in the Highlands parts of Province (western and south-east), with the exception of June, July, August and September there are cold stress for the activities of the armed forces. If the Low height areas (eastern parts) between the months of April to November, there are favorable conditions for the activities of the armed forces, But in the months of November to April due to cold stress state conditions are not favorable for troops. Thermal stresses in the province has been very limited and happening only during the months of July and August in Low height areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climatology
  • Military troops
  • PET index
  • climate comfort
  • West Azerbaijan