اولویت‌بندی عوامل نرم‌افزاری توان‌رزمی در جنگ‌های غیر‌خطی (رزم زمینی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

توان‌ رزمی، قدرت جنگیدن است که عوامل سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و عوامل برترساز ابعاد آن را تشکیل می­دهند. عوامل نرم‌افزاری توان‌ رزمی علی­رغم غیر ملموس بودن از متغیرهای اثرگذار و تعیین‌کننده بر سرنوشت هر جنگ به شمار می­آیند. این پژوهش بر آن است تا عناصر نرم­افزاری توان رزمی را تشریح و اولویت آن­ها را در جنگ ناهمتراز مشخص نماید. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه­های لشکری و منطقه­ای نزاجا می­باشد. گردآوری داده­ها از طریق اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسش­نامه صورت پذیرفته است. جهت رتبه­بندی عناصر نرم­افزاری توان رزمی از مقایسه داده­ها و از نرم­افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد حد بالای آن مربوط به آموزش با میانگین 57/4 و پایین­ترین حد آن مربوط به حمیت قسمتی با میانگین 53/3 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Thinking Software power combat in Nonlinear Warfare (Terrestrial Warfare)

نویسنده [English]

  • Reza Rezaloo 2
2 M.A in defense manamement
چکیده [English]

Combat power is the power of fighting, which is the hardware, software and supreme factors that make up its dimensions. Nonlinear warfare has recently entered military literature and war is far from its subcategory. Which indicates imbalance in the martial power of the parties involved and has a hard, complex, and uncertain operational environment. Fighting software is not a little bit intangible, but it is one of the most influential and determining factors in the fate of each war.
In the forthcoming research, the intent and intention of the researchers is to elaborate the elements of martial law-making capabilities and prioritize them in an uneasy war. Therefore, the main question of the research that the researchers are trying to answer is the following: What are the priorities of the software for combat power in an uneven war? The general purpose of this research is to explain the priority of combat power software software in an unpleasant war. The type of applied research and its method is descriptive with mixed approach. The statistical population of the study consisted of commanders and successors of Nazaja and regional military units. Data collection was done through documents, interviews and questionnaires. The ranking of the elements of the martial law-fighting software was used to compare the data and to use SPSS software. The results of the research showed that its upper limit was related to education with a mean of 4.49 and its lowest level Relative to partial assistance with an average of 3.53.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predominantly
  • Nonlinear War
  • Predominational Software Factors
  • Unstable War