عوامل عمده مؤثر بر طرح‌ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2021.138573.1453

چکیده

طرح­ریزی نظامی فرآیند تصمیم­گیری است که با دریافت مأموریت شروع و مجموعه فعالیت­های فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راه­های کار، جهت تهیه طرح­ها یا دستور عملیاتی و وصول به هدف­های تعیین‌شده انجام می­شود. طرح‌ریزی درواقع نقشه­ راه عملیات نظامی برای رسیدن به هدف است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل عمده مؤثر بر طرح­ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک انجام شد تا فرانمای قابل‌اتکا جهت طراحی نظامی ارائه شود و فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات از آن بهره ببرند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد از تعداد 108 نفر پژوهش­خواندگان، 4/94 درصد از جامعه نمونه معتقدند ابعاد اصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم، سامانه­های رزم زمینی، هنر جنگ و خلاقیت و نوآوری با مؤلفه­ها و شاخص­های مربوطه در طرح­ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Major Factors Influencing The Planning of Military Operations in Future Wars with a Classical Approach

نویسندگان [English]

  • hossein dadvand 1
  • Hamid Hasanpour 2
  • Tooraj Zeynaldin 3
1 Command and Staff University
2 Staff And Commander Univercity
3 Ph.D. student in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Military planning is a decision-making process that begins with the receipt of a mission, and the set of activities of the commander and staff, taking into account resources and ways of working, to prepare plans or operational orders and achieve the set goals. Planning is actually a roadmap for military operations to achieve a goal. Therefore, this study was conducted with the aim of identifying the major factors affecting the planning of military operations in the coming war with a classical approach to provide a viable framework for military planning and to be used by commanders, staff officers and planners of operations. The results showed that 94.4% of the sample population believe in the dimensions of the principles of war, combat capability, basic rules of combat, ground combat systems, and creativity and innovation with relevant components and indicators in planning military operations in future wars with Influence the classical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • military operations
  • Army of the Islamic Republic of Iran
  • Classical Approach
  • Future War