اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 افسر/ نداجا

2 استاد دانشگاه آزاد

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف تعیین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین­الملل تلاش شد که با مطالعه تمامی قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص دزدی دریایی تا پایان سال 2019 و با روش توصیفی و تحلیل محتوا، میزان اهمیت این تهدید را علیه صلح و امنیت بین­المللی با استفاده از  شاخص­های معرفی‌شده تعیین گردد. در این پژوهش دریافتیم که امروزه برقراری امنیت دریایی مستلزم همکاری جهانی بوده و فراتر از حقوق حاکمیتی دولت­هاست؛ با تحلیل یافته‌ها به این نتیجه رسیدیم که تهدید دزدی دریایی باعث تهدید صلح و امنیت بین­المللی در تمامی ابعاد آن از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، زیست‌محیطی و حقوقی و تمامی سطح امنیتی شده است. درنهایت باید اذعان نمود که مقابله با تهدید دزدی دریایی اهمیت بالایی در تأمین صلح و امنیت بین­الملل در جهان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the importance of the threat of piracy against international peace and security

نویسندگان [English]

  • mahdi Baghban 1
  • babak naderpoor 2
2 professor of Azad University
چکیده [English]

The maritme community observed extention of piracy from the Gulf of Adan and the Red Sea since the early twenty one century. The Piracy in the Gulf of Adan and strait of Bab el-Mandeb is of particular importance to the worlds maritime trade. In addition to the maritime trade, pirates with hostage – Taking, ransome – seeking and other acts of violence once the new issue of peace and security among nations that quickly attracted the attention of the international community was opened. in the present study aims to determine the importance of the piracy threat against the international peace and security seek to study all resolutions the UN Security Council on piracy by the end of 2019 and by describing and analyzing the content, the importance of this threat to international peace and security index introduced be determined. In this study, we find that today the establishment of maritme security requires global cooperation, and beyond the rights of sovereign states, and finally the conclusion is reached that the threat of piracy threatening the peace and security of the world in all its dimensions in terms of social, plotical, economic, military, environmental, legal and security level and finally have all acknowledged the importance of countering the threat of piracy in international peace and security in the world will have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Peace and Security
  • Maritime Security
  • Piracy