چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دافوس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 دانشکده فرماندهی و ستاد دافوس آجا

چکیده

هدف این پژوهش تبیین چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری، تعداد 90 نفر از فرماندهان، مدیران و کارکنان هوانیروز آجا است که با هوانیروز آجا آشنایی کامل داشته و از سنوات خدمتی بالایی برخوردارند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل کیفی با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک و نظرات صاحب­نظران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 74% افراد جامعه نمونه (اکثریت مطلق) معتقدند که در حوزه ارزیابی عملکرد، مؤلفه‌‌های ارزیابی عوامل سازمانی و فردی می­تواند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیرگذار باشد و فقط 26% افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم می­دانند. همچنین 79% افراد جامعه نمونه معتقدند که در حوزه رفتار فردی، مؤلفه­های نگرش و انگیزش‌ می­توانند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیرگذار باشند و فقط 21% افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم می­دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to empower Islamic Republic of Iran Army Aviation Technical Inspectors

نویسندگان [English]

  • AHMAD MEHDI JAMALI 1
  • alireza narimany 2
  • Farhad Abolhassani 3
2 Faculty member
3 DAFOOS AJA
چکیده [English]

The purpose of this article is empowering Islamic Republic of Iran army aviation technical inspectors. Therefore , this is a practical article because of its goal and it s a kind of descriptive one .statistical population of this articles includes 90 commanders , managers and the staffs of army aviation who know army aviation well and are well-experienced . This article has used the interview, questionnaire and library studies as a tool for collecting datas.
This article has attempted to answer this question how we can empower army aviation technical inspectors in both measuring their activities and behavior by implementing a scientific research in empowering manpower.
The result of this research shows that if we want to use the maximum power of existing flight equipments in army aviation with high level of safety, we need capable manpower in army aviation especially in inspecting and quality control sections. So, we can perform our mission pretty safe and desirable by the appropriate use of these efficient and safe equipment in different situations. At the end, this article has presented some useful tips for reaching this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Army aviation
  • technical inspectors
  • empowerment
  • measuring activities
  • personal behaviour