تبیین نقش مؤلفه‌های نظامی در ارتقا قدرت دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و دسترسی داشتن به آب‌های آزاد جهان، لازم است که کشور از قدرت دریایی مناسبی جهت برقراری امنیت و گسترش مرزهای دریایی برخوردار باشد. امروزه درصد بالایی از تجارت جهانی از طریق دریاها تأمین می‌شود و این امر ضرورت داشتن قدرت دریایی نظامی را نشان می‌دهد. هدف پژوهش تبیین نقش مؤلفه‌های نظامی در ارتقاء قدرت دریایی است. در این مقاله شاخص‌های ناوگان دریایی، پایگاه‌های دریایی و ناوگان هوایی جهت ارتقاء قدرت نظامی دریایی در نظر گرفته شده‌اند. در این راستا از روش توصیفی و تحلیل آمیخته با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات و همچنین ارائه پرسشنامه به جامعه نمونه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 145 نفر از صاحب‌نظران در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت‌‌کش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 105 نفر حاصل شد. تجزیه‌وتحلیل و مقایسه نتایج مطالعه اسناد و مدارک و  پرسش‌‌نامه در خصوص میزان تأثیرگذاری مؤلفه‌های نظامی در ارتقاء قدرت دریایی، به‌خوبی بیانگر این است که بهره‌‌گیری از ناوگان دریایی مجهز، پایگاه‌‌های دریایی و ناوگان هوایی مناسب، به روند پیشرفت و ارتقاء قدرت دریایی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Description of the Military Components role in the improvement of Sea power

نویسندگان [English]

 • Hassan Maghsoudloo 1
 • Mahmoud Baratian 2
 • Gholamreza Tahani 3
1 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the strategic position of the Islamic Republic of Iran and access to the open waters of the world, it is necessary that the country has the appropriate sea power to establish security and expand maritime borders. Today, a large percentage of world trade comes from the sea, which indicates the need for military sea power. The purpose of this study is to explain the role of military components in improving sea power. In this article, the indicators of naval fleet, naval bases and air fleet are considered to enhance naval sea power.
In this regard, descriptive and mixed analysis methods based on library documents and resources have been used to collect information and also present a questionnaire to the sample population. The statistical population of this study includes 145 experts in strategic navy of the Army of the Islamic Republic of Iran, Ministry of Defense and Armed Forces Support, Ports and Maritime Organization, Shipping of the Islamic Republic of Iran, National Oil Company of the Islamic Republic of Iran and the sample size was chosen 105 people by using Cochran's formula. Analysis and comparison of the results of the study of documents and questionnaire on the effectiveness of the military components in the improvement of the sea power, well indicate that the use of equipped naval fleet, naval bases and appropriate air fleet will greatly contribute to the development and improvement of the country's sea power.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sea Power
 • Naval fleet
 • Naval base
 • Air fleet
 • اخگر، علی اکبر. (1391). نقش قدرت دریایی در اقتدار ملی ج. ا. ایران. همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.
 • امیری، علی. (1399). تبیین نقش نیروی دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 16(57): 138-182.
 • جعفری طهرانی، پیمان؛ رشید، غلامعلی؛ سیاری، حبیب الله و فرشچی، علیرضا. (1400). تأثیر ایجاد پایگاه دریایی بر افزایش قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران، فصل‌نامه علمی آموزش علوم دریایی، 8 (1): 213-230.
 • صادقی، علی. (1395). حضور در مدار 10 درجه تحلیلی بر اهمیت حضور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد، پویش در آموزش علوم انسانی، 1(3): 63-79.
 • طحانی، غلام‌رضا. (1388). کاربرد قدرت دریایی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 6 (14): 57-74.
 • مطالعات گروهی دانشجویان دوره اول پژوهش محور- آینده‌پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی. (1398). معماری قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414.
 • ناوبندر مکران در رزمایش دریایی اقتدار به نیروی دریایی ملحق شد، 24 دی 1399، برگرفته از mehrnews.com/news/5121391
 • Forbes, Andrew. (2015). The Future of Sea Power, Proceedings of the RAN Sea Power Conference, Australia, Sea Power Centre.
 • Mansergh, M.J. (1950). Naval Aviation, Royal United Services Institution Journal, 571: 579.