الزامات پیاده‌سازی تدارکات یکپارچه در مأموریت‌های برون‌مرزی نداجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

با پیشرفت فنّاوری مفهوم لجستیک تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرد. لجستیک سنتی به دلایلی همچون اندازه‌گیری عملکرد ضعیف و سنتی، عدم به‌کارگیری مطلوب از فناوری اطلاعات و...دیگر جوابگوی نیازمندی مشتریان نبود بنابراین به سمت یکپارچگی کارکردها و فرآیندها پیش رفت. با افزایش حوزه مأموریت نیروی دریایی، مدت‌زمان مأموریت دریانوردی نیز افزایش یافت، لیکن تغییری در نحوه پشتیبانی از یگان‌های شناور سطحی حاصل نشد. از مشکلات عمده تدارکات فعلی، زمان­بر بودن آماده‌سازی یگان‌های شناور جهت اعزام به مأموریت برون‌مرزی می­باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته تدوین گردیده و به‌منظور تبیین الزامات پیاده‌سازی سامانه تدارکات یکپارچه در مأموریت‌های برون‌مرزی ندا جا انجام‌شده است. جامعه آماری شامل 145 نفر از کلیه صاحب‌نظران حوزه تدارکات که سابقه خدمت در یگان شناور را داشته و حداقل مدرک کارشناسی و 20 سال سابقه خدمت دارند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که به‌منظور یکپارچه‌سازی تدارکات یگان‌های شناور، بایستی موانع یکپارچه‌سازی حذف و اصل لجستیک یکپارچه در تمام یا بخش‌­های اصلی آن رعایت گردد که عبارت‌اند از؛ اصلاح ساختار سازمانی تدارکات از وظیفه‌ای به فرآیند گرایی، تعریف دقیق کلیه اجزاء تدارکات، حذف اجزاء و فعالیت‌های تکراری، همگرایی در اهداف توسط سطوح مدیریت راهبردی، ایجاد تعامل مؤثر بین کلیه اجزاء، دسترسی کلیه اجزاء به آنچه از مواد و اطلاعات نیاز دارند، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، درک محدودیت‌های سایر اجزاء، هماهنگی کامل بین جریان اطلاعات و مواد در طول زنجیره تدارکات و کلیه اطلاعات موجود در بخش‌های مختلف سازمان دارای یک قالب مشخص باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements for Implementing Integrated Procurement of Floating Units for Nedaja Overseas Mission

نویسندگان [English]

 • Reza Roshani 1
 • Alireza Bayati 2
 • Mohhamad Hadi Hashemzade 3
1 Assistant Prof. and Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
3 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the advancement of technology, the concept of logistics underwent extensive changes. Traditional logistics, no longer met the needs of customers, so it moved towards the integration of functions and processes. As the Navy's area of responsibility expanded, the duration of the naval mission also increased, but there was no change in the way floating units were supported. One of the major problems of traditional logistics is the time it takes to prepare floating units for deployment abroad. . The present study, which has been compiled in a descriptive method and with a mixed approach, has been conducted in order to explain the requirements for the implementation of an integrated procurement system in navy overseas missions. The statistical population includes 145 all logistics experts who have served in the floating unit and have at least a bachelor's degree and 20 years of service. . Interviews, questionnaires and library studies were used as data collection tools. . The results showed that in order to integrate the procurement of floating units, must be removed and principles of integrated logistics must be observed in all its components, which are: Reforming the organizational structure of logistics from a task to process orientation, elimination of duplicate components and activities, convergence of goals by strategic management levels, effective interaction between all components, comprehensive database, understanding the limitations of other components, perfect coordination between the flow of information and materials along the logistics chain, all information available in different parts of the organization have a specific format.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated Procurement
 • Logistics
 • Floating Unit
 • Overseas Mission
 • امیرخانی فراهانی، محمد. (1382). سیستم مدیریت لجستیک یکپارچه، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، 18 (1).
 • آرمون، آرش. (1391). یکپارچگی و افزایش بهره‌وری در لجستیک و زنجیره تأمین، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • حیدری، هوشنگ. (1390). مجموعه دروس عمومی_ستادی، چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
 • دودانگه، محمود. (1391). لجستیک و کارکردهای آن، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه امام حسین (ع).
 • روشنی، رضا. (1395) مدیریت لجستیک، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • سادات، سید محمد. (1380). سیستم لجستیکی هماهنگ و یکپارچه در سطح نیروهای مسلح، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت زنجیره تأمین. (10).
 • سیاری، حبیب‌الله و طحانی، غلامرضا. (1393). طرح‌ریزی عملیات دریایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دافوس.
 • طحانی، غلامرضا و فرشاد، فرامرز. (1394). طرح‌ریزی آماد و پشتیبانی در عملیات دریایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دافوس.
 • عیسایی، حسین. (1396). عارضه‌یابی سیستم آماد عمومی با رویکرد لجستیک یکپارچه مطالعه موردی دانشگاه انتظامی، فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد. (61).
 • فرشاد، غلامرضا. (1382). مدیریت تدارکات یگان‌های شناور، چاپ اول، نوشهر: انتشارات دانشگاه دریایی امام خمینی (ره).
 • کریمی، علی. (1390). دگرگونی سازمان‌های لجستیکی با پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین. 13 (33). 36-26.
 • محمدی، علیرضا. (1398). لجستیک دریایی، چاپ دوم، دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات نداجا.
 • مشبکی، اصغر. (1377). مدیریت لجستیک بایدها و نبایدها، فصل‌نامه کنترل. (5-6): 80.
 • میر عباسی، رمضان. (1390). لجستیک یکپارچه، چاپ سوم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • نادری خورشیدی، علی‌رضا و مهردادی، مسعود. (1391). مؤلفه‌ها و شاخص‌های کلیدی نظام لجستیک دفاع جامع و یکپارچه، سیاست دفاعی. (78): 162-139.
 • نیکو مرام، هاشم. (1381). مبانی مدیریت مالی: نظریه‌ها، مفاهیم، کاربردها، چاپ اول، تهران: نشر ترمه.