تحلیلی برکاربرد اینترنت اشیاء در شبکه پدافند هوایی از منظر آسیب‌ها و تهدیدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه پدافندهوایی خاتم الانبیا(ص)، تهران، ایران.

چکیده

روند رو به رشد فناوری و توسعه رویکرد شبکه‌ای در آینده در حوزه‌های مختلف نظامی و غیر نظامی از یک سو و اثر گذاری آن بر سامانه‌های پدافندی از سوی دیگر این مهم را مورد تاکید قرار می‌دهد که، با توجه به هوشمندی و خودکار شدن سلاح‌های نسل جدید و انجام ماموریت‌ها تحت کنترل و هدایت شبکه فرماندهی و کنترل، در راستای استفاده از شبکه‌هایی مانند IoT، لازم است همواره با پایش تهدیدها و رصد فناوری‌های مورد استفاده، نسبت به رفع نقاط ضعف و ارتقاء آمادگی دفاعی اقدام نمود. حملات برق آسای هوایی با استفاده از انواع تجهیزات و سلاح‌های مدرن باعث شده، سامانه‌های پدافند هوایی تحت پوشش شبکه یکپارچه در خط مقدم درگیری و اولویت اول در مباحث دفاعی قرار گیرند. هدف اصلی پژوهش بررسی و تحلیل کاربرد اینترنت اشیاء در شبکه پدافند هوایی از منظر آسیب‌ها و تهدیدها است که با توجه به ماهیت موضوع، نوع تحقیق توسعه‌ای-کاربردی و روش آن توصیفی با رویکرد آمیخته کمی و تحلیل محتوای کیفی است. جهت احصاء عوامل محیطی از جامعه آماری شامل 16 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه پدافند هوایی و شبکه و آشنا به مباحث دفاعی راهبردی بصورت هدفمند جهت مصاحبه عمیق استفاده گردید. یافته‌های تحقیق مشتمل بر تعداد 13 مقوله فرعی (عوامل محیط داخلی و خارجی) به عنوان چالش‌ها می‌باشد که نهایتا 9 مقوله فرعی مرتبط با تعداد 4 مقوله اصلی تعیین و رتبه بندی شده و در انتها پیشنهادهای مرتبط در راستای هدف تحقیق ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the use of the Internet of Things in an air defense integrated network in terms of vulnerabilities and threats

نویسنده [English]

 • Iraj Bakhtiari
Assistant Prof. In strategic management of Khatam-Al-Anbia University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The growing trend of technology and the development of a network approach in the future in various military and civilian areas on the one hand and its impact on defense systems on the other hand emphasizes this important that Considering the intelligence and automation of the new generation weapons and carrying out missions under the control and guidance of the command and control network, in order to use networks such as IoT, it is necessary to always monitor the threats and technologies used to eliminate weaknesses and Improved defense readiness.Crucial strikes using a variety of modern equipment and weapons have made air defense systems covered by an integrated network at the forefront of the conflict and a top priority in defense matters. The main purpose of this research is to study and analyze the use of IoT in the air defense network from the perspective of injuries and threats. In order to enumerate environmental factors, the statistical population, including 16 experts in the field of air defense and network and familiar with strategic defense issues, was purposefully used for in-depth interviews.Findings of the research include 13 sub-categories (external and internal environmental factors) challenges. Finally, 9 sub-categories related to the 5 main categories have been determined and ranked, and at the end, related suggestions are presented in line with the research goal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IoT
 • Command and Control
 • Challenges
 • Air Defense Network
 • بختیاری، ایرج. (1399). تحلیل محیطی آینده فرماندهی و کنترل در حوزه دفاع هوافضایی، فصلنامه فرماندهی و کنترل. 4 (2): 20-1.
 • تدین، محمد حسام. (1394). شناسایی مراکز پژوهشاتی، چالش‌ها و راه‌حل‌ها در امنیت اینترنت اشیاء، پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • حسینی، منصورعلی. (1395). اینترنت اشیاء؛ چالش ها و راهکارها، همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، نمایه شده در سیویلیکا
 • حیدریان، محسن و خادم دقیق، امیر هوشنگ. (1398). الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ های آینده، نشریه آینده پژوهی دفاعی. 4(14): 86-61.
 • رحیمی، محسن(1398) کاربرد CNS/ATM در شبکه پدافند هوایی، فصلنامه فرماندهی و کنترل، دوره شماره 7
 • رمضانی، رسول، موحدی، محمدرضا. (1400). رتبه بندی تهدیدهای اینترنت اشیاء در محیط نظامی، فصلنامه امنیت ملی.1 (39): 228-199.
 • علی نژاد و همکاران. (1399). تحلیلی بر تهدیدات هوافضایی، علیه مراکز حیاتی و حساس در افق چشم انداز 1404 ، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. 18 (81): 150-125.
 • غلام‌نژاد و همکاران(1398)، کاربردهای نظامی اینترنت اشیاء با تأکید بر مأموریت‌های نهاجا، فصلنامه علوم و فنون نظامی، شماره 49.
 • فراهانی‌فر و همکاران. (1400). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرریز فناوری‌های دفاعی به کسب و کارهای تجاری، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی. 19 (74): 208-179.
 • فرجپور، عباس. (1398). ارائه الگوی راهبردی بومی برای سازمان‌های شبکه‌ای در نیروهای مسلح با نگاه به جنگ‌های آینده، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • فیاض‌مجتهدی، محمدرضا. (1389). طراحی الگوی مدیریت دستیابی به سامانه‌های عمده دفاعی در سازمان‌های صنعتی ودجا مبتنی بر عوامل اساسی موفقیت، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • محمودزاده، ابراهیم و اسماعیلی، کیوان. (1397). الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح ، فصلنامه امنیت ملی. 8 (30): 237-203.
 • منطقی، مصطفی. (1381)، سیستمهای تسلیحاتی مطرح در جنگهای مدرن، موسسه آموزشی و پژوهشاتی صنایع دفاعی.
 • میررفیع، سیدعلی. (1394). تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات کشور در برابر تهدیدات سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • میرمحمدیان و همکاران. (1396). راهکارهای پیشگیری از چالش‌های اینترنت اشیاء، پژوهش‌های نوین علوم و فناوری.
 • نجفی، محمدرضا. (1392). ایران و جنگ نامتقارن آینده. تهران: هوشمند تدبیر.
 • نوروزی، محمدتقی. (1385). فرهنگ دفاعی - امنیتی، تهران، انتشارات سنا
 • یزدان پناه، حمیدرضا. (1395). اینترنت اشیا (IoT): کاربردها، فناوریها و چالشهای مورد بحث، کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، نمایه شده در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.
 • DZheng, D. E., & Carter, W. A. (2015). Leveraging the internet of things for a more efficient and effective military. Rowman & Littlefield.
 • Evans, R. C. (2011). National Air Defense: Challenges, Solution Profiles, and Technology Needs. The MITRE Corporation [Online]. Available: http://ww. mitre. org/work/tech-papers/tech-papers-04/04-1108/04-1108. pdf, Accessed Jun30.
 • Koo, J., Oh, S. R., Lee, S. H., & Kim, Y. G. (2020). Security architecture for cloud-based command and control system in IoT environment. Applied Sciences10(3), 1035.
 • Sorenson, H. (2014), Air Defense Opportunities and Challenges Keynote Address, Bedford, USA, http://ftp.rta.nato.int
 • Suri, N., Benincasa, G., Lenzi, R., Tortonesi, M., Stefanelli, C., & Sadler, L. (2015). Exploring value-of-information-based approaches to support effective communications in tactical networks. IEEE Communications Magazine53(10), 39-45.
 • Whitmore, A., Agarwal, A., & Da Xu, L. (2015). The Internet of Things—A survey of topics and trends. Information systems frontiers, 17, 261-274.

Whitmore, A., Agarwal, A., & Da Xu, L. (2015). The Internet of Things—A survey of topics and trends. Information systems frontiers, 17, 261-274.