ارائه راهبردهای مناسب پژوهش‌های غیرصنعتی آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

انجام پژوهش‌های غیرصنعتی برای اعتلای توان و پویایی نیروهای مسلح، نه یک تلاش جاری، که یک ضرورت مسلم و حرکتی تحول ساز است. بنابراین ارتش جمهوری اسلامی ایران که وظیفه‌ای خطیر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت مرزهای کشور را بر عهده دارد، با درک این مهم، طی سه دهه اخیر اقدامات و فعالیت‌های مختلفی برای رشد و توسعه پژوهش‌های غیرصنعتی در سطوح مختلف سازمانی انجام داده است. بااین‌وجود، فعالیت‌های صورت گرفته تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیادی دارد. لذا این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای مناسب پژوهش‌های غیرصنعتی آجا انجام پذیرفته است. این پژوهش بر مبنای دستاورد پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و برمبنای ماهیت و اهداف پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد که با روش زمینه‌ای مورد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و کارشناسان واجد شرایط آجا بوده که در فرایند پژوهش از نقطه نظرات آن‌ها بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده‌ها علاوه بر فنون تحلیل‌های راهبردی از روش تحلیل محتوای تلخیصی نیز بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جهت توسعه و ارتقای پژوهش‌های غیرصنعتی آجا هفت دسته راهبرد تحولی می‌باید در دستور کار ستاد آجا قرار گیرد که مهم‌ترین آن بهینه‌سازی ساختار پژوهش‌های غیرصنعتی آجا و نیز توانمندسازی و پرورش فرماندهان و مدیران مراکز و دفاتر پژوهش‌های غیرصنعتی آجا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of appropriate strategies for non-industrial researches of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Nabi ollah Dehghan
Associate Prof. at Department of Management, Industrial Engineering and Management Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Conducting non-industrial researches to enhance the strength and dynamism of the armed forces is not a current effort, but a basic necessity and a transformational movement. Therefore, the army of the Islamic Republic of Iran, which has the serious task of maintaining the independence, territorial integrity and security of the country's borders, by Realizing this important, during the last three decades, it has taken various activities for the growth and development of non-industrial researches at different organizational levels. However, the activities carried out are far from reaching the desired point. Therefore, this study was conducted with the aim of presentation of appropriate strategies for non-industrial researches of the Army of the Islamic Republic of Iran. This research based on the Achievement is applied research and based on the nature and an objective of the research is a descriptive type that was done with the case study method.  The statistical population of the study was qualified experts whose points of view were used in the research process. In addition to strategic analysis techniques, Summative Content Analysis method was used to analyze the data. Research findings show that in order to develop and promote AJA non-industrial researches, seven categories of transformation strategies should be included in the agenda of AJA headquarters. The most important of which is the optimization of the structure of AJA non-industrial researches and also the empowerment and training of commanders and managers of AJA non-industrial researches centers and offices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-industrial research
 • Strategy
 • Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)
 • اساسنامه پژوهش‌های غیرصنعتی آجا. (1392). مستندات معاونت طرح و برنامه‌وبودجه آجا.
 • امیری، حسن؛ رحمتی، رضا و رنجبر، محمدعلی. (1395). تبیین نقش برنامه‌ریزی راهبردی در توسعه فناوری دفاعی آینده. علوم و فنون نظامی. 12 (36): 163-141.
 • امینی، محمد. (1400). موانع و چالش‌های فرهنگ نقد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛ واکاوی تجارب زیسته دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ. 14 (53): 80-51.
 • ایمان پور، محمدتقی و رمضان پور، حسن. (1399). آسیب‌شناسی «بیان مسئله» در پژوهش‌های تاریخی (مطالعه‌ی موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی تاریخ). دو فصلنامه علمی تاریخ نگری و تاریخ‌نگاری. 30(26): 38-15
 • آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی. (فرمانده معظم کل قوا مدظله‌العالی). مجموعه بیانات در تاریخ21/2/1401، 28/2/1399 و 20/3/1397
 • براتلو، فاطمه. (1400). آسیب‌شناسی وضعیت پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی. خبرگزاری ایسنا
 • برنامه پژوهش‌های غیرصنعتی ن.م. (1388). مستندات معاونت طرح و برنامه‌وبودجه آجا.
 • پنجه پور، مجتبی. (1397). بررسی تحلیلی آسیب‌شناسی پژوهش در کشور. مجموعه مقالات اولین همایش ملی سنجش علم.
 • تقی‌زاده، کرمان؛ نفیسه، حسینقلی‌زاده و رضوان، جاویدی کلاته جعفرآبادی طاهره. (1394). آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی. راهبرد فرهنگ. 8(30): 188-161.
 • خالق پور، مجید. (1388). آسیب‌شناسی پژوهشی (سازمان‌های فرهنگی). فصلنامه پژوهش و حوزه. (6): 8-3.
 • دفتر پژوهش‌های نظری آجا. (1390). آسیب‌شناسی فرایند چرخه پژوهش‌های غیرصنعتی آجا و ارائه راهکارهای مناسب. معاونت طرح، برنامه‌وبودجه آجا.
 • دهقان، نبی اله. (1397). سند راهبردی تحول در فرهنگ‌سازمانی آجا. مرکز مطالعات راهبردی آجا
 • دهقان، نبی اله. (1399). آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد پژوهش‌های نظری و راهبردی آجا در سه برنامه توسعه قبلی و تدوین نقشه راه پژوهش‌های راهبردی و نظری آجا در افق برنامه پنجم و ششم. دفتر پژوهش‌های نظری آجا.
 • دیوید، فرد آر. (1400). مدیریت استراتژیک. (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). چاپ سی و یکم تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • سارنگ، حسین. (1383). پژوهش در خصوص شناسایی معضلات، مشکلات و تنگناهای ساختاری، مالی، فرهنگی و .... پیش روی نظام پژوهش‌های نظری آجا و ارائه الگوی مناسب برای آن. اداره آموزش و پژوهش آجا. دفتر پژوهش‌های نظری آجا.
 • سنائی‌زاده، محمدصادق و طاهری، مجیدرضا. (1394). ارائه روش مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا.  علوم و فنون نظامی. 11 (34): 38-21.
 • سنجری، احمدرضا؛ عباس‌زاده، ناصر. و گلشاهی، بهنام. (1399). ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده در بین کارکنان یکی از سازمان‌های نظامی، فصلنامهآینده‌پژوهی دفاعی، 5(19): 106-79.
 • سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی ج.ا.ا. (1399). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا. (1390). آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده درزمینة مدیریت اسلامی با رویکرد فرا ترکیب. چشم انداز مدیریت دولتی. 2 (6): 24-9.
 • شرفی، علی؛ نورمحمدی، حمزه علی؛ ابراهیمی، رحمان و پاشنگ، محمدرضا. (1395). آسیب‌شناسی پژوهش‌های دانشجویی حوزه‌ی علوم انسانی. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات. 9 : 304-279.
 • صنیع اجلال، مریم. (1400). بررسی نقش راهبردی مؤسسات پژوهشی در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی. فصلنامه علمی راهبرد. 30 (3): 620-587.
 • عرب مازار، عباس؛ جمشیدی محمدتقی و صالحیان عمران ابوالفضل (1390). آسیب‌شناسی پژوهش و توسعه در سازمان‌های دولتی. ماهنامه تدبیر. 20(207): 55-49.
 • لطیفی، میثم؛ طهماسبی بلوک‌آباد، رضا؛ جوادی، مجتبی و میرزایی هاوشکی، محمدحسن. (1397). استخراج و اولویت‌بندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی ج.ا.ایران با روش تحلیل عملکرد- اهمیت (IPA) .فصلنامه علمی راهبرد. 27(1). 27-5.
 • محقی، مرتضی و محقی، محمدکاظم. (1398). ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی). مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام. 1 (1): 117-101.
 • مصوبات پژوهش‌های غیرصنعتی ن.م (1390). مستندات معاونت طرح و برنامه‌وبودجه آجا
 • نظام جامع پژوهش‌های نظری نیروهای مسلح. (1387). مستندات معاونت طرح و برنامه‌وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح.
 • نظری، محسن. (1400). آسیب‌شناسی استراتژی‌های پژوهش در پژوهش‌های کسب‌وکار و بازاریابی در ایران (سخن سردبیر). مدیریت بازرگانی، 13(1 ). 2-1.
 • هانگر، جی. دیوید و ویلن، توماس ال. (1396). مبانی مدیریت استراتژیک. (ترجمه سید محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • Manzini, Andrew. (2006). Organizational Diagnosis: A Practical Approach to
  Company Problem Solving and Growth, Published by AMACOM,
  American Management Association

Saunders, Mark; Philip, Lewis & Adrian Thornhill (2016). Research Methods for Business Students. 7ed. Pearson Education publication.